Narada głównych rzeczników dyscyplinarnych

Jak skutecznie kontrolować i jak usprawnić działania dyscyplinarne Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego? W jaki sposób prawidłowo formułować zarzuty i opisy czynów przewinień dyscyplinarnych?

A także właściwe stosowanie przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w postępowaniach dyscyplinarnych oraz analiza i udział w posiedzeniach przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym i Sądem Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych były przedmiotem narady Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców. Posiedzenie odbyło się w dniach 12-14 października br. w Olsztynie, a udział w nim wzięli także Dziekan Rady Izby olsztyńskiej Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek.

Uczestnicy obrad dyskutowali ponadto nad odmienną praktyką postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez Rzeczników Dyscyplinarnych we właściwych dla siebie Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Z uwagi na fakt, że nie wszystkie kwestie udało się omówić wyczerpująco, postanowiono o organizacji kolejnych spotkań, jak również szkoleń z zakresu postępowań dyscyplinarnych w roku 2018.

Zobacz także