Inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2024 r.

16 stycznia w siedzibie KIRP odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej. Krajowa Rada Radców Prawnych uhonorowała aplikantów radcowskich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Gościem honorowym spotkania była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska – Bluszcz.

Uroczystość poprowadziła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, Wiceprezesa KRRP Zbigniewa Tura – odpowiedzialnego za aplikację, honorowego gościa dzisiejszej uroczystości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Zuzannę Rudzińską – Bluszcz radczynię prawną i działaczkę praw człowieka, Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie aplikacji, tj. Wicedziekanów i Kierowników szkolenia, a także bohaterów dzisiejszej uroczystości – aplikantów radcowskich, którzy uzyskali najwyższe noty podczas egzaminu wstępnego w Okręgowych Izbach.

R.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój pogratulowała aplikantom radcowskim sukcesu i podkreśliła, że otrzymane wysokie wyniki są dowodem na to, że wykazali się wielkim zaangażowaniem, aby do tego egzaminu się przygotować, co wskazuje na świetną prognozę na kolejne lata ich aplikacji i ścieżki zawodowej. Pani Sekretarz złożyła życzenia dla wszystkich aplikantów, aby ta aplikacja była czasem zdobywania wiedzy, ciekawych doświadczeń, nawiązywania relacji i przyjaźni oraz wielu wspomnień na dalszy okres życia.

Następnie Sekretarz KRRP oddała głos Prezesowi KRRP Włodzimierzowi Chróścikowi, który zaprosił do wygłoszenia mowy gościa honorowego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Zuzannę Rudzińską – Bluszcz, która z ogromnym entuzjazmem i przyjemnością powitała aplikantów i aplikantki w rodzinie radców i radczyń prawnych. W swoim wystąpieniu, Pani Minister podkreśliła, że przed aplikantami 3 lata nauki do zawodu zaufania publicznego, które składają się na kilka symbolicznych znaczeń takich jak: przynależność do wspólnoty samorządu radcowskiego, przestrzeganie zasad etyki, dzięki której wyróżniają się z pośród innych zawodów oraz uczucie tremy z pierwszej reprezentacji klientów przed organami ścigania czy też organami państwowymi, które niesie w przyszłości. Na koniec wystąpienia, wybrzmiał cytat Martina Luthera Kinga, który Pani Minister chciała by aplikanci zapamiętali, aby w chwilach zwątpienia pamiętać do czego prawo służy:

,,It may be true that morality cannot be legislated but behavior can be regulated. It maybe true that the law cannot change the heart but it can restrain the heartless. It may be true that the law cannot make a man love me, religion and education will have to do that, but it can restrain him from lynching me.”

Następnie głos zabrał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Rozpoczynacie aplikacje w bardzo dobrym momencie nie tylko ze względu na zmianę rzeczywistości prawnej ale również na zmianę prowadzenia aplikacji. W tym roku kolejne zmiany regulaminowe wprowadzają nowe formuły, uatrakcyjniają aplikacje, zapewniają Wam wsparcie w zajęciach nieobowiązkowych. Proszę Was o to byście byli zainteresowani samorządem i jego działalnością pozanaukową jak również zajęciami dodatkowymi. To dzięki waszym głosom i postulatom, które zgłaszacie wprowadzamy zmiany i chcemy zapewnić Wam przygotowanie nie tylko do zdania egzaminów końcowych, ale również jak najlepsze wdrożenie do wykonywania zawodu. Macie wspaniałe możliwości – powiedział Prezes KRRP.

Wysokich wyników na egzaminie pogratulował aplikantom Wiceprezes KRRP, Zbigniew Tur, który nadzoruje działalność w zakresie spraw związanych z aplikacją radcowską. – Pamiętajcie, że będziecie wykonywać zawód, który z jednej strony daje wiele satysfakcji, a z drugiej strony wyciska ostatnią kroplę cytryny, ale to dlatego, że prawo ciągle się zmienia – powiedział Wiceprezes Tur. Swoją wypowiedź zakończył cytatem Winstona Churchilla: Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym.

Podczas uroczystości wręczono nagrody aplikantom z najwyższymi wynikami. Wśród najlepszych aplikantów znaleźli się: Oliwia Raduńska z OIRP w Gdańsku (145 pkt.), Dawid Boduch z OIRP w Katowicach (144 pkt.), Sebastian Rakowski z OIRP w Łodzi (144 pkt.), Gabriela Kisielewska z OIRP w Olsztynie (143 pkt.), Klaudia Kubasiak z OIRP w Krakowie (142 pkt.), Katarzyna Michoń z OIRP w Warszawie (142 pkt.), Emilia Bartoszuk z OIRP w Lublinie (140 pkt.), Kasandra Łuciuk  z OIRP w Szczecinie (140 pkt.), Izabela Śmiejczak z OIRP w Poznaniu (140 pkt.), Irmina Karasiewicz-Szczypiorska z OIRP we Wrocławiu (139 pkt.), Natalia Lichacz  z OIRP w Zielonej Górze (136 pkt.), Rafał Serafin z OIRP w Rzeszowie (134 pkt.), Filip Szkiłądź z OIRP w Białystoku (134 pkt.), Marek Hałubiec z OIRP w Wałbrzychu (133 pkt.), Adam Słotwiński z OIRP w Koszalinie (132 pkt.), Jadwiga Szwedowska z OIRP w Toruniu (132 pkt.), Klaudia Burska z OIRP w Opolu (129 pkt.), Małgorzata Wypijewska z OIRP w Bydgoszczy (129 pkt.), Daria Domagała z OIRP w Kielcach (126 pkt.).

Na zakończenie w imieniu aplikantów głos zabrała apl. radc. Oliwia Raduńska z OIRP w Gdańsku, która otrzymała największą liczbę punktów. – W gąszczu tych wszystkich przepisów nie zapominajmy o tym, że świadomie decydujemy się wykonywać zawód zaufania publicznego. Nie zapominajmy o empatii, nie zapominajmy, że chcemy świadczyć pomoc prawną. Nie zapominajmy, że czy to przeciwnik procesowy, czy to sędzia czy przeciwnik klienta to nadal jest człowiek.

Wszyscy najlepsi aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP.

Fot. Ula Mróz

 

Zobacz także