Informacja dotycząca działań Krajowej Izby Radców Prawnych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Samorząd radców prawnych  przygotowywał się aktywnie do udzielenia pomocy pro bono na rzecz obywateli ukraińskich w obliczu działań wojennych prowadzonych obecnie na terenie ich kraju.

Działania, które podjęliśmy:

23 lutego 2022 r.

 • Prezes KRRP wystosował list do Władz Adwokatury Ukraińskiej z deklaracją pełnego wsparcia ze strony naszego samorządu w obliczu sytuacji politycznej, w której znalazła się Ukraina.

24 lutego 2022 r.

 • W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła stanowisko, w którym wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim.
 • Prezes KRRP oraz przedstawiciele KIRP spotkali się z organizacjami pozarządowymi działajacymi w Polsce na rzecz wsparcia i pomocy obywatelom Ukrainy w celu przedyskutowania obszarów, w których pomóc mogą radcowie prawni.
 • Prezes KRRP skierował do Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych prośbę o wyznaczenie koordynatorów odpowiadających za organizację pomocy prawnej pro bono na terenie działania danej izby.
 • W realizacji wszelkich działań mających na celu wsparcie obywateli ukraińskich wykorzystywane są doświadczenia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP, które od ubiegłego roku jest zaangażowane w udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej, i obecnie przejmie również zadania koordynacyjne w zakresie pomocy udzielanej na granicy polsko-ukraińskiej oraz przebywającym na terenie kraju obywatelom Ukrainy szukającym ochrony w związku z działaniami wojennymi na terenie ich państwa.

Działania, które podejmujemy i podejmiemy w najbliższym czasie:

25 lutego 2022 r.

 • Na godz. 14.30 zaplanowano spotkanie Prezesa KRRP oraz Dziekanów Rad OIRP w celu omówienia zakresu działań i rozpoznanych potrzeb na terenie działania izb.
 • Izby okręgowe rozpoczęły nabór radców prawnych i aplikantów radcowskich deklarujących gotowość pomocy prawnej pro bono na rzecz obywateli Ukrainy.
 • Członkowie Komisji Praw Człowieka KRRP opracowują wraz z Grupą Granica materiały informacyjne dla obywateli ukraińskich przekraczających granicę z RP.

28 lutego 2022 r.

 • W godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie z wyznaczonymi przez okręgowe izby radców prawnych koordynatorami w celu omówienia dalszych działań oraz ustalenia liczby radców prawnych i aplikantów radcowskich gotowych do świadczenia pomocy prawnej pro bono.
 • Opublikowane zostaną materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy.

1 marca 2022 r.

 • W godzinach porannych odbędzie się ogólne spotkanie informacyjne dla radców prawnych i aplikantów radcowskich pro bono, na którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja prawna – która w zakresie dotyczącym obywateli Ukrainy zmienia się bardzo dynamicznie – w kierunku ułatwienia tym osobom legalizacji pobytu lub uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce. Na spotkaniu zostanie wskazane, w jaki sposób pomóc obywatelom Ukrainy złożyć konkretne wnioski o ochronę i legalizację na stanie prawnym aktualnym na dzień spotkania.
 • Koordynatorzy z izb okręgowych zorganizują spotkania z radcami prawnymi i aplikantami radcowskimi działającymi pro bono celem przedstawienia im konkretnych punktów działań, na których skupi się dana izba okręgowa mając na uwadze aktualną sytuację w regionie.

4 marca 2022 r.

 • Zorganizowane zostanie szkolenie z procedur uchodźczych i legalizacyjnych na stanie prawnym aktualnym na moment przeprowadzenia szkolenia, uwzględniającym zmiany legislacyjne, nad którymi pracuje obecnie strona rządowa.

Oprócz powyższego samorząd radców prawnych będzie reagował na bieżąco na każdą zmianę sytuacji, o czym będziemy informować Państwa na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zobacz także