Informacja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych

Uprzejmie informujemy, iż podczas odbywającego się w dniach 21-22 września posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych Prezes KRRP poinformował o wpłynięciu wniosku 8 OIRP o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych. W najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie KRRP ustalające termin i miejsce Zjazdu, zapewniające jego odbycie w przewidzianym ustawą terminie.

Zobacz także