Seminarium „Inwigilacja dwa lata później – spotkanie z Romanem Sacharowem”

Informujemy, że 24 września br. odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 seminarium pt. „Inwigilacja dwa lata później – spotkanie z Romanem Sacharowem”.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch paneli:
1. Sprawa Roman Sacharow przeciwko Rosji. Panel poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (prezentacja wyroku Wielkiej Izby ETPC oraz rozmowa z Romanem Sacharowem). Godziny od 10.00 do 12.00.
2. Inwigilacja dwa lata później. Panel ekspertów poprowadzi r.pr. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Europejskiego, a wezmą w nim udział Wojciech Klicki (Panoptykon), dr Barbara Grabowska-Moroz (HFPC) oraz Marcin Mrowicki (BRPO). Godziny od 12.30 do 14.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj. Zapraszamy!

Zobacz także