Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXVI posiedzenie Prezydium KRRP

XXVI posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 20 września br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Prezydium KRRP przyjęło Sprawozdanie ze swojej działalności w I półroczu 2018 r.

Ponadto przyjęło rekomendację w zakresie sylabusów i programów zajęć z umiejętności dla aplikantów radcowskich I,II i III roku szkoleniowego. Program aplikacji radcowskiej przewiduje obecnie

  • na I roku aplikacji 18 godzin ćwiczeń z zakresu przedmiotowego: Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu;
  • na II roku aplikacji 12 godzin ćwiczeń z zakresu przedmiotowego: Negocjacje oraz

reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym, w tym rola radcy prawnego przy przygotowaniu klienta do negocjacji, specyfika negocjacji wielostronnych

i międzynarodowych, metody wychodzenia z impasu w negocjacjach, reprezentacja klienta w mediacji, negocjacje jako element praktyki radcy prawnego, kryteria doboru strategii i technik negocjacyjnych;

  • na III roku 18 godzin ćwiczeń z zakresu przedmiotowego: Marketing usług prawniczych. Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika.

W celu wsparcia okręgowych izb radców prawnych w przygotowaniu do zmian w programie szkolenia aplikantów przygotowano przykładowe sylabusy i programy zajęć. Do współpracy zaproszono specjalistów praktyków z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym, znających specyfikę branży prawniczej, współpracujących z radcami prawnymi lub wykonującymi zawód radcy prawnego.

Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz przedstawił informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją spotu promującego zawód radcy prawnego, którego celem jest zwiększenie świadomości odbiorców dotyczącej korzystania z pomocy prawnej i zawodu radcy prawnego.
W spocie umieszczone zostaną również elementy związane ze stuleciem odzyskania niepodległości oraz walką o wolność.