Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników IBA

  1. IBA – ogólnie/aktualności:

– podcasty: https://www.ibanet.org/Podcasts/Home.aspx

– webcasty: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=65EEF027-2C6B-4AE6-BA85-E757E8AEE43E

– praktyczne materiały szkoleniowe: https://www.ibanet.org/LPD-Conference-Quality-Committee.aspx

  1. Legal Practice Division:

Konferencje planowane przez IBA w drugiej połowie 2017 r.:

  1. Komisja Spraw Samorządowych – Bar Issues Commission (BIC):

BIC prowadzi internetową tablicę informacyjną – bloga z najnowszymi wiadomościami (https://www.ibanet.org/Forum/Detail.aspx?ForumUid=D161499E-D564-49A8-B47A-5998DD4F2F0B), wiadomości pojawiają się tam raz na kilka tygodni. Ostatnia dotyczy Bar Leaders’ Conference w Belfaście w maju 2017 r. Ww. konferencja była także jednym z tematów poruszonych w ostatnim newsletterze z maja 2017 r. (newsletter BIC pt. Bar Executive Exchange jest wydawany średnio dwa razy w roku). Dostęp do newslettera: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=4DABF653-F59D-411B-A8D0-1C6FD990BFA3 Z kolei więcej informacji o konferencji w Belfaście można znaleźć w liście przewodniczącego BIC dostępnego tutaj: http://www.ibanet.org/barassociations/BICChairmessage-May2017.aspx

  1. Grupa Robocza ds. Kodeksów Etyki – Code of Ethics Working Group:

Link do grupy roboczej znajduje się tutaj: https://www.ibanet.org/Committees/Committee_Index.aspx#filter=.c

Zobacz także