Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Informacja r. pr. A. Siewickiej-Marszałek o działalności Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w II pólroczu 2017 r.

Informacja r. pr. A. Siewickiej-Marszałek o działalności Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w II pólroczu 2017 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

w II półroczu 2017 roku

 1. W dniach 15-17 czerwca 2017r. w Barcelonie odbył się doroczny kongres Stowarzyszenia, którego tematem było nowe Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego oraz jego aspekty transgraniczne jak również projekt dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej i drugiej szansy. Przy okazji kongresu odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zatwierdzające budżet Stowarzyszenia, sprawozdania Prezesa i Skarbnika oraz ustalające wysokość składek członkowskich.
 2. Z dniem 1 lipca 2017r. funkcję prezydenta AEA-EAL objęła radca prawny Maria Ślązak.
 • W drugim półroczu 2017 Stowarzyszenie AEA-EAL skupiało się głównie na:
 • rozszerzaniu działalności wśród prawników spoza Unii Europejskiej,
 • rozwoju środków sprzyjających kreowaniu AEA-EAL jako doskonałej platformy networkingowej dla prawników praktyków;
 • otwarciu się na młodych prawników jako członków stowarzyszenia.
 1. W dniach 07-10 września 2017 r. w Olsztynie odbyła się Konferencja AEA-EAL zorganizowana we współpracy z OIRP w Olsztynie oraz pod patronatem KIRP „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”. Podczas konferencji wystąpił Wiceprezes KRRP Michał Korwek. Konferencja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w przeważającej większości młodych, uczestników (80  radców prawnych, adwokatów,  administratorów danych osobowych, osób zajmujących się compliance, a także przedsiębiorców). Ze strony AEA-EAL wystąpiło czterech uznanych prelegentów, którzy nadali międzynarodowy wymiar toczonym dyskusjom merytorycznym:

– Ian Mitchell QC (Szkocja)– przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji elektronicznej

– Peter Homoki (Węgry) – przewodniczący komisji Nowych Technologii CCBE

– Susan Ning (Chiny) – partner w kancelarii King & Wood Mallesons z siedzibą w Pekinie, (w zakresie zasad ochrony danych osobowych na gruncie ich wymiany z innymi jurysdykcjami (UE i USA)

– Manana Topolewska – radca prawny, nakreślająca praktyczne aspekty wdrażania procedur zgodności (opierających się na ścisłej współpracy prawników z firmowymi działami IT) i wpływ RODO na procesy biznesowe w firmie.

 1. Przy okazji Konferencji w Olsztynie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków AEA-EAL, które dokonało wyboru na członka Zarządu stowarzyszenia radcę prawnego dra Dariusza Gibasiewicza (członka Komisji Zagranicznej) oraz zatwierdziło przyjęcie nowych członków w jego w poczet – prawników indywidualnych i członków zbiorowych (OIRP Białystok oraz Gruzińską Izbę Adwokacką).
 2. W dniu 18 września 2017r., w Brukseli, został zmieniony statut Stowarzyszenia, przy czym poza zmianami porządkującymi jego organizację, najistotniejszymi zmianami było rozszerzenie możliwości członkostwa na prawników spoza państw Unii Europejskiej:
 • Zwykły członek (full member) – otwarcie dla wszystkich członków indywidualnych i zbiorowych z państw Rady Europy,
 • Członek stowarzyszony – otwarcie dla wszystkich członków indywidualnych i zbiorowych z państw spoza Rady Europy,
 • Członek korespondencyjny – otwarcie dla wszystkich członków wykonujących zawody regulowane.
 • Stowarzyszenie AEA-EAL objęło patronat nad uroczystościami 155 rocznicy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (6-7 października 2017);
 • Z okazji 50-tego kongresu FBE w Londynie, 9-11 listopada 2017r., Prezydent Maria Ślązak wysłała list gratulacyjny do Prezydent FBE, a w wydarzeniu z ramienia Stowarzyszenia AEA-EAL uczestniczyła była Prezydent Stowarzyszenia – Monique Stengel.
 1. Zarząd Stowarzyszenia obraduje na comiesięcznych posiedzeniach, w tym również w drodze telekonferencji. Podobnie w drodze telekonferencji obradują Komitety Stowarzyszenia. Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
 • Maria ŚlazakPrezydent
 • dr Christoph von Wilcken – Vice-President
 • Monique Stengel – Poprzedni Prezydent
 • Aleksandra Siewicka – Marszałek – Sekretarz Generalny
 • Sabine Perquy – Forke – Skarbnik
 • Jean-Pierre Van Cutsem – przewodniczący Komitetu Marketingowego
 • Philipp Zurkinden – przewodniczący Komitetu Młodych Prawników
 • dr Dariusz Gibasiewicz – Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka
 • dr Elisabeth Hoffmann – Przewodniczący Komitetu Prawa Europejskiego
 • Juan Nunez – Przewodniczący Komitetu ds. Networkingu
 • Patrick Conrads
 • Paweł Szcześniewski
 • Paolo Sguotti
 • Magdalena Witkowska
 • Kurt Weil
 • dr Thomas Simons
 1. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 14 listopada 2017r. powołano nowe Komitety – min. Komitet Praw Człowieka, którego przewodniczącym został radca prawny dr Dariusz Gibasiewicz.
 2. Komitet Praw Człowieka Stowarzyszenia wysłał list do Białoruskich władz w obronie adwokatów uwięzionych z powodu podejmowania się obrony praw obywateli i działań na rzecz państwa prawa.
 • Stowarzyszenie w tym okresie wydało dwa newslettery, stara się korzystać z nowych kanałów komunikacji min. FB.
 • Stowarzyszenie ustaliło listę korzyści z członkostwa w AEA-EAL, dostępne na stronie internetowej.
 • W ostatnim czasie akces o przyjęcie w poczet członków indywidualnych złożyła prawnik z Kazachstanu oraz prawnik z Rumunii.
 1. Komitet Młodych Prawników przygotowuje wydarzenie (nie ma jeszcze potwierdzonego terminu) – „Forum Prawnicze” z planowanym tematem z zakresu: technologie, innowacje i ich wpływ na praktykę prawniczą.
 • Projektowane jest również inne wydarzenie (panel ekspertów) (nie ma jeszcze potwierdzonego terminu) we współpracy z Instytutem Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Berne i instytutem Handlu Światowego z zakresu różnych środków dostępu do rynku UE włączając w to jednostronne równoważne środki ustawowe, aktualna sytuacja Szwajcarii, opcje dla UK i niektórych krajów wschodnich.
 • Na posiedzeniu w dniu 3 października 2017r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie możliwości używania logo AEA-EAL przez członków stowarzyszenia w ich profesjonalnej korespondencji zarówno tradycyjnej (papierach firmowych) jak i elektronicznej oraz we wszystkich mediach – strony www, FB itp. Powyższe obejmuje również możliwość wskazywania na członkostwo: „member of…” . W tym celu członkowie winni zwrócić się do stowarzyszenia celem otrzymania stosownego pliku. Celem tego działania jest przydanie konkretnej korzyści członkowi stowarzyszenia, który w ten sposób może budować swoją zawodową reputację jako profesjonalnego prawnika, mającego międzynarodowe zakotwiczenie i budującego na tym polu kontakty networkingowe – bezpośrednie kontakty z kolegami z innych krajów, możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych, itd. Można zastanowić się nad upowszechnieniem informacji o tej możliwości wśród polskich radców prawnych, gdyż byłoby to widoczne działanie samorządu wspierające – w szczególności młodych prawników oraz prawników z małych indywidualnych kanclarii, dające im możliwość wyróżnienia się na rynku, w ramach dopuszczalnego na gruncie art. 31 kodeksu etyki, informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej.
 • Stowarzyszenie analizowało również wyniki ankiet zebranych wśród członków stowarzyszenia oraz uczestników konferencji. Wynika z nich, że głównym oczekiwaniem członków są możliwości networkingowe jakie daje członkostwo w stowarzyszeniu.

13.12.2017r.

Sprawozdanie sporządziła

r.pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek