Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 18-22 maja 2020 r.

Niezmiennie trwają prace agend KRRP. Wideospotkania i omawianie w takiej formule bieżących kwestii na stałe wpisują się w kalendarz naszych prac. Choć nic nie zastąpi osobistego kontaktu z drugim człowiekiem, a dostosowanie się do zmian w sposobie dotychczasowego działania, jakie wymusza na nas stan epidemii, wymaga pewnego wysiłku, to okazuje się, że również w trybie on-line można efektywnie funkcjonować.

Koniec poprzedniego tygodnia przyniósł nam propozycje rządowych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia wyborów w samorządzie radców prawnych, które spotkały się z naszymi poważnymi wątpliwościami wyrażonymi w opinii OBSiL z 18 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do tejże opinii w piśmie z 19 maja br., które Państwu przekazaliśmy. W ślad za korespondencją z Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą propozycji wypracowania we współpracy z MS regulacji pozwalających na przeprowadzenie wyborów w samorządzie radców prawnych pomimo stanu pandemii, w dniu 21 maja br. – niezależnie od trwających prac OBSiL – poprosiliśmy członków KRRP i Dziekanów Rad OIRP o przesłanie proponowanych rozwiązań, co pozwoli na przedłożenie Ministerstwu Sprawiedliwości optymalnych dla samorządu radcowskiego rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie procesu wyborczego.

Kwestia wyborów samorządowych jest kwestią szczególnej troski Prezydium KRRP i Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji. Na bieżąco informujemy członków Krajowej Rady oraz Dziekanów Rad OIRP o podejmowanych działaniach i o rozwoju sytuacji. Obecnie OBSiL kończy prace nad rozwiązaniami, które prześlemy do Państwa niezwłocznie. Naszym celem jest przesłanie do Ministerstwa Sprawiedliwości naszego projektu, który zostanie włączony do pakietu, tzw. „tarczy antykryzysowej 4”, nad którą Sejm RP planuje podjąć prace w środę 27 maja br.

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych


Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

18-22 maja 2020 r.


Prace Prezydium i agend KRRP

W ostatnim tygodniu odbyły się następujące wideo-spotkania umożliwiające realizację bieżących zadań agend KRRP:

 • 19 maja br. obradowała Wyższa Komisja Rewizyjna,

 • 19 maja br. spotkali się online członkowie Komisji Zagranicznej KRRP,

 • 20 maja br. odbyło się wideospotkanie koordynatorów z okręgowych izb radców prawnych ds. zagranicznych;

 • 20 maja br. bieżące kwestie omawiali online członkowie Prezydium KRRP;

 • 21 maja br. obradowała Komisja Aplikacji KRRP.

Ponadto w dniach 21-22 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie członków Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020 roku.


Działania legislacyjne

Opinie i ekspertyzy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

 • W dniu 17 maja br. OBSiL wydał Opinię w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 maja 2020 r. ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, którą przekazano do przewodniczącego Komisji ustawodawczej Senatu RP.

 • W dniu 18 maja br. OBSiL wydał Opinię wobec propozycji nowelizacji art. 14 h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczącą wyborów w samorządzie radców prawnych podczas epidemii koronawirusa), która została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości, i którą przesłaliśmy również do Dziekanów Rad OIRP.

 • W dniu 19 maja br. dr hab. Piotr Rylski wydał ekspertyzę  w zakresie terminów w postępowaniu cywilnym po uchyleniu art. 15 zzs, która została opublikowana na stronie OBSiL: http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/03/Piotr-Rylski-ekspertyza-19.05.2020.pdf

Komunikacja stron i pełnomocników z sądem przy pomocy komunikacji elektronicznej

W dniu 20 maja br. do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zostało wystosowane pismo w sprawie propozycji rozwiązań legislacyjnych umożliwiających komunikację stron i pełnomocników z sądem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Działania informacyjne

Tarcza antykryzysowa – poradniki

Trwają prace końcowe nad III wydaniem poradników „Tarcza antykryzysowa. Poradnik dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia” i „Tarcza antykryzysowa. Poradnik dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia”.

Inne

Apel w sprawie procedury wyboru kandydata na sędziego ETPC

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wspólnie z Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka skierowali list do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury wyboru kandydata na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Apel ten opublikowany został na stronie KIRP i znajdą go Państwo pod linkiem:

https://kirp.pl/apel-w-sprawie-procedury-wyboru-kandydata-na-sedziego-etpc/


Środowisko prawnicze na straży praw człowieka – cykl webinariów

Komisja Praw człowieka KRRP wspólnie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowali cykl bezpłatnych webinariów pt. „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”.

Informacje na temat tematyki spotkań zaplanowanych na maj i czerwiec br. znajdują się pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-na-webinaria-komisji-praw-czlowieka-krrp-i-ptpa/


Działania medialne w okresie 18-22 maja 2020 r.

Samorząd radcowski w mediach tradycyjnych…

 • 22 maja – Epidemia utrudnia wybory w samorządach prawniczych, szczególnie u radców, www.prawo.pl

 • 22 maja – Prawnicy apelują o zachowanie standardów przy wyborze sędziego ETPC, www.prawo.pl

i społecznościowych

 • Informacje samorządu radców prawnych w ciągu ostatniego tygodnia dotarły do 14 354 osób
 • Odbiorcy informacji są aktywni, komentując, udostępniając i klikając przyciski reakcji, co obrazuje poniższy wykres.

Zobacz także