Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 22-26 czerwca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie naszych działań podejmowanych w tygodniu 22-26 czerwca br.

Istotnym wydarzeniem była publikacja w środę 24 czerwca kolejnego opracowania Krajowej Rady Radców Prawnych ułatwiającego praktykę prawną. Tym razem jest to „Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego” skierowana do radców prawnych wykorzystujących w pracy zawodowej pocztę elektroniczną i programy do komunikowania się na odległość. Opracowanie wzbudziło duże zainteresowanie odbiorców. W ciągu 24 godzin od opublikowania informacja o nim dotarła za pomocą kanałów komunikacyjnych będących w dyspozycji KRRP do ponad 28 000 odbiorców. Jestem przekonany, że wydawnictwo okaże się użyteczne dla nas wszystkich.

Nie mniej godne zauważenia jest uchwalenie przez Sejm 19 czerwca br. tzw. Tarczy 4.0, w której znalazły się proponowane przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP regulacje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie procedury wyborów w samorządzie radców prawnych. Zgodnie z nimi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, oraz wybory odbywające się w ich trakcie mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgowej izby radców prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania. Wybory przeprowadzone w ww. sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. Szczegółową informację na ten temat adresowaną do dziekanów przygotował OBSiL.

Przedmiotem obrad Prezydium KRRP na posiedzeniu w trybie wideokonferencji 25 czerwca był opracowany również przez OBSiL projekt regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–9.

O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

2226 czerwca 2020 r.


Aktywność KRRP i Prezydium KRRP

 • W czwartek 25 czerwca br. członkowie Prezydium KRRP uczestniczyli w wideospotkaniu, na którym dyskutowano nad projektem uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–9.

Działania legislacyjne

Bezpieczne wybory w samorządzie radców prawnych

 • Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował informację o przepisach wyborczych w Tarczy 4.0.

  19 czerwca br. Sejm uchwalił tzw. Tarczę 4.0. Do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano regulacje, które umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie wyborów w samorządzie radców prawnych.  Ww. regulacje, które w toku prac nad ustawą proponował Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP, zostały dodane ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0).

  Informacja opracowana przez OBSiL zawiera również kalendarz wyborczy, który wskazuje daty graniczne dla przeprowadzenia kolejnych etapów procedury wyborczej. Ww. informacja została przekazana Dziekanom 25 czerwca 2020 r.

  Znajdą ją Państwo także w załączeniu.

 • Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował projekt regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19. Projekt był przedmiotem obrad Prezydium KRRP.

Aplikacja

Egzamin radcowski

 • W dniach 23-26 czerwca br. odbył się egzamin radcowski. Egzamin został przeprowadzony w reżimie sanitarnym określonym przez wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym roku egzamin radcowski na obszarze całego kraju przeprowadziło 35 komisji, mających jak co roku siedziby w 19 miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (3 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (8 komisji), we Wrocławiu (3 komisje)  i w Zielonej Górze. W tym roku do egzaminu radcowskiego przystąpiło 1919 osób. To jest o 84 osoby mniej w porównaniu z liczbą osób dopuszczonych do egzaminów w pierwotnym terminie marcowym i o 311 mniej niż w roku 2019.

Działania informacyjne

Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego

W środę 24 czerwca opublikowaliśmy przydatne opracowanie pt. „Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego”.

W opracowaniu zebrano stanowiska, opinie i analizy dotyczące bezpieczeństwa komunikacji przy wykorzystaniu programów do wideokonferencji oraz przeanalizowano zabezpieczenia najpopularniejszych dostawców usług poczty elektronicznej. Opracowanie zawiera następujące dokumenty:

 • Stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie stosowania wideokonferencji jako formy kontaktu z klientami
 • Stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie stosowania jako formy kontaktu z klientami przy wykonywaniu czynności zawodowych poczty elektronicznej (electronic mail)
 • Ocenę zgodności wykorzystania usług wideokonferencyjnych: Microsoft Teams będącej częścią pakietu Microsoft 365, ZOOM 5.0, Cisco Webex do komunikacji przez radców prawnych z klientami w ramach wykonywania zawodu oraz w działalności organów samorządu radcowskiego
 • Analizę porównawczą ogólnej zgodności oraz niektórych elementów bezpieczeństwa aplikacji do telekonferencji: ZOOM, Microsoft Teams, Cisco Webex
 • Rekomendacje dla radców prawnych: bezpieczeństwo poczty elektronicznej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych
 • Opinię prawną dotyczącą: bezpieczeństwa poczty elektronicznej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych
 • Analizę porównawczą ogólnej zgodności chmurowych systemów pocztowych: Microsoft Exchange, Google G Suite
 • Informację dotyczącą szyfrowania poczty elektronicznej przez wybranych dostawców.

  Opracowanie wzbudziło duże zainteresowanie użytkowników. W ciągu 24 godzin od opublikowania informacja o nim tym dotarła za pomocą kanałów komunikacyjnych będących w dyspozycji KRRP do 28 246 odbiorców.

  Link do informacji o księdze wraz z załącznikiem do pobrania na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/ksiega-bezpieczenstwa-juz-dostepna/

Webinaria dla radców prawnych

 • W środę 24 czerwca odbyło się bezpłatne webinarium organizowane przez Komisję Praw Człowieka KRRP i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego PTPA. Było to trzecie i ostatnie webinarium z cyklu „Środowisko prawnicze na straży praw człowieka”. Podczas wydarzenia Karolina Kędziora z PTPA rozmawiała z adw. Irminą Kotiuk z międzynarodowej organizacji ClientEarth nt. Prawa człowieka do zdrowego środowiska – od teorii do praktyki.

  Link do informacji o wszystkich trzech webinariach na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/zaproszenie-na-webinaria-komisji-praw-czlowieka-krrp-i-ptpa/

Warsztaty dla rzeczników prasowych

 • 25 czerwca odbyły się warsztaty wideo dla rzeczników prasowych izb, prowadzone przez prof. Leszka Mellibrudę.

Działalność zagraniczna

 • W czwartek 25 czerwca i w piątek 26 czerwca odbyły się posiedzenia Komitetów Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, w tym posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE (również w formie wideokonferencji), w których uczestniczyli przedstawiciele KIRP.

Działania medialne w okresie 2226 czerwca 2020 r.

Media tradycyjne

 • Wybory do samorządu radcowskiego – Sejm przyjął poprawki Senatu, prawo.pl, 23.06.2020
 • Z maseczkami, bez telefonów – ruszają egzaminy adwokackie i radcowskie, prawo.pl, 23.06.2020
 • E-rozprawy, e-kontakty z klientami – KRRP przygotowuje radców na nowe wyzwania, prawo.pl, 24.06.2020

Media społecznościowe

 • Nastąpił znaczący wzrost zaangażowania odbiorców (o 90%)

 • W ciągu ostatniego tygodnia wzrósł także zasięg informacji generowanych przez samorząd w mediach społecznościowych.

 • W ciągu ostatnich 7 dni dotarliśmy do ponad 32 tysięcy odbiorców.
 • Najpopularniejszą informacją była informacja o możliwości pobrania „Księgi bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego”, która w ciągu 24 godzin uzyskała zasięg na poziomie ponad 28 tysięcy odbiorców.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także