Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 27-30 kwietnia 2020 r.

Mija półtora miesiąca od kiedy funkcjonujemy w szczególnych okolicznościach. Epidemia koronawirusa zmieniła sposób dotychczasowego działania w skali mikro i makro. Wymusiła wskazanie nowych celów stojących przed samorządem radcowskim, umożliwiających wykonywanie naszego zawodu w nowych okolicznościach na ulegającym dynamicznym zmianom rynku prawniczym.

W ostatnich tygodniach podejmowaliśmy wiele działań i inicjatyw kierowanych zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz środowiska. Załączamy opracowanie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w zakresie uwzględnienia w przepisach postulowanych przez samorząd rozwiązań, potwierdzające efektywność naszej aktywności.

Ważnym wydarzeniem tego tygodnia było opublikowanie raportu z badania „Koronawirus a rynek prawniczy” prof. Ryszarda Sowińskiego. Raport pokazuje, że kancelarie radcowskie generalnie lepiej sobie radzą z obecną sytuacją niż kancelarie adwokackie. Kancelarie radców wypadają też lepiej na rynku uzyskując dochód netto wyższy o ok 15%. Pełny raport znajdą Państwo w załączeniu.

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

 

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

  

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

27-30 kwietnia 2020 r.

 

Prace Prezydium KRRP

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się cotygodniowe wideospotkanie członków Prezydium KRRP, podczas którego omówiono sprawy bieżące. W spotkaniu udział wzięli także Kierownik OBSiL i jego zastępca oraz Przewodniczący WSD.

 

Działania legislacyjne

 Ekspertyzy, opinie i komunikaty Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

  • Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji opublikował ekspertyzę  prof. Mariusza Wieczorka z 28.04.2020 na temat niektórych prawnych problemów związanych z ograniczaniem kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników na zasadach określonych w art. 15 zzzzzo-15zzzzzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Opracowanie zostało przekazane przez Kierownika OBSiL do Dziekanów Rad OIRP. Znajdą je Państwo pod linkiem http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/03/Mariusz-Wieczorek-ekspertyza-28.04.2020.pdf
  • Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji opublikował ekspertyzę   prof. Konrada Osajdy  z 24.04.2020 w zakresie analizy k.s.h. w związku z pandemią COVID-19 dotyczącą funkcjonowania zarządu w spółkach kapitałowych.

Materiał ten znajduje się pod linkiem  http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/03/Konrad-Osajda-ekspertyza-24.04.2020.pdf

 

Badania i sondaże

Badanie rynku usług prawniczych

W dniu 28 kwietnia br. opublikowaliśmy raport przygotowany przez prof. Ryszarda Sowińskiego „Koronawirus a rynek prawniczy”. Badanie będące projektem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego realizowane we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer rozpoczęliśmy na przełomie marca i kwietnia zwracając się do członków naszego samorządu o wypełnienie ankiety, która pomoże zdiagnozować sytuację kancelarii prawnych, a jej wyniki rzucą światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwania.

Badanie jest pierwszym, pilotażowym projektem, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: • Jaki wpływ na sytuację kancelarii prawnych ma obecny kryzys? • Jak zachowują się klienci kancelarii prawnych? • Jakie działania podejmują prawnicy w obliczu kryzysu? • Jakie nastroje panują wśród prawników?

W badaniu wzięło udział 600 przedstawicieli kancelarii prawnych. Zdecydowana większość z nich to kancelarie radcowskie (304), adwokackie (168) i radcowsko-adwokackie (43). Kwestionariusze badania wypełnili również przedstawiciele innych firm prawniczych – kancelarii notarialnych, podatkowych, restrukturyzacyjnych, komorniczych, windykacyjnych, odszkodowawczych i prawnicy przedsiębiorstw.

Tak duże zainteresowanie świadczy o zapotrzebowaniu naszego środowiska na rozpoznanie obecnej sytuacji, by móc jak najlepiej sobie z nią radzić na bieżąco i planować oraz optymalizować dalsze działania. Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie okażą się przydatne zarówno dla samorządu, jak i dla jego członków.

Podkreślić należy, że w oparciu o badanie ,,Koronawirus a rynek prawniczy’’ prof. Sowiński opracowuje dla nas strategie działania kancelarii w obecnej sytuacji rynkowej. To całkowicie unikalne opracowanie ma pomóc radcom prawnym w przetrwaniu na rynku i wskazać kierunki rozwoju praktyki zawodowej.

Warto przypomnieć, że prof. Sowiński jesienią 2019 r. przygotował dla KRRP ,,Strategię konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych. Jak rozwijać swoje praktyki w konkurencyjnym otoczeniu”.

 

Doskonalenie zawodowe

Eksperckie webinaria dla radców prawnych

27 kwietnia odbyło się kolejne z cyklu webinariów konsultacyjnych – szkoleń online przeznaczonych dla radców prawnych. Z uwagi na duże zainteresowanie powtórzyliśmy temat  „Kancelarie prawne w dobie kryzysu. Co robić?”. Poprowadzone przez prof. Ryszarda Sowińskiego spotkanie po raz kolejny zgromadziło komplet uczestników.

Kolejne trzy webinaria przewidziane są w maju i będą dotyczyły zarządzania stresem, aspektów psychologicznych pracy radcy prawnego i pracy w domu, tzw. home office oraz sposobom zarządzania swoim czasem.

 

Działania medialne w okresie 27-30 kwietnia 2020 r.

KRRP w mediach tradycyjnych…

  • Maciej Bobrowicz, Prezydium KRRP w: Koronawirus: prawnicy chcą odblokowania sądów, “Rzeczpospolita”, 27.04.2020
  • Maciej Bobrowicz w: COVID-19 uderza w rynek prawniczy, kancelarie walczą o przetrwanie, pl, 28.04.2020
  • Ryszard Ostrowski w: Tarcza antykryzysowa 3.0: bezpłatne poradnictwo prawne przez internet, “Rzeczpospolita”, 29.04.2020
  • Maciej Bobrowicz w: Bobrowicz: Większość kancelarii radcowskich jest gotowych do działania w czasie COVID-19, pl, 30.04.2020

Wywiad znajdą Państwo pod linkiem https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jak-kancelarie-radcowskie-radza-sobie-w-czasie-epidemii-opinia,499882.html?fbclid=IwAR3o6LdDJhh8QmdkccLS3hvcGFhps7sFUahw3Ipw9nzSKv1e7JHPhxeEMh8

 

…i społecznościowych

  • informacja o drugim eksperckim webinarium konsultacyjnym „Kancelarie prawne w dobie kryzysu. Co robić?” dotarła do 8500 osób
  • informacja o bieżących aktualizacjach informacji publikowanych na stronie internetowej KIRP w zakładce COVID-19 dotarła do 12 135 osób
  • informacja o raporcie „Barometr usług prawniczych” przygotowanym pod patronatem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP dotarła do 7955 osób .

 

Zobacz także