Poprawki legislacyjne przygotowane przez OBSiL do tarczy antykryzysowej 3.0.

Obecnie trwają w Senacie prace nad uchwaloną w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, powszechnie znaną jako „tarcza antykryzysowa 3.0”. Projekt przewiduje m.in. „odmrożenie” terminów procesowych i materialnych oraz możliwość prowadzenia przez sądy powszechne i administracyjne rozpraw na odległość. W uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu ustawie (druk sejmowy Nr 344 i Nr 344-A) usunięto, względem wcześniejszej wersji przedłożenia rządowego, przepisy o doręczeniach i wnoszeniu pism do sądu drogą elektroniczną.  OBSiL przedłożył w dniu dzisiejszym szereg poprawek do procedowanego właśnie w Izbie Wyższej projektu. Jedna z nich zakłada wprowadzenie możliwości fakultatywnej komunikacji stron i pełnomocników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z sądami.  Pismo do Marszałka Senatu w tej sprawie znaleźć można pod linkiem Inicjatywa OBSIL 04.05.2020- Senat-doręczenia elektroniczne. W przygotowaniu poprawek brał udział cały zespół Ośrodka, jak również dr Grzegorz Sibiga ze współpracownikami z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Zobacz także