Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6-19 czerwca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie naszych działań podejmowanych w ostatnich dwóch tygodniach.

Istotnym było przyjęcie przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających przeprowadzenie bezpiecznych wyborów w samorządzie radcowskim pomimo pandemii koronawirusa. Rozwiązania te zostały przyjęte przez Senat RP i obecnie – na chwilę sporządzania niniejszego podsumowania – są przedmiotem obrad Sejmu RP, i jak się spodziewamy zostaną przyjęte.

Przeglądając codzienną prasę, nie sposób było nie zauważyć w czwartkowym wydaniu OKO.press artykułu „Resort Ziobry chce uderzyć w adwokaturę. Ma być połączona z dużo większą korporacją radców prawnych”, skomentowanego na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. Proponowałbym szukać powodów ich publikacji w specyfice okresu wyborczego. Można postawić tylko pytanie: komu zależy na tym, by wprowadzać dziś do przestrzeni publicznej temat połączenia samorządów radcowskiego i adwokackiego…

Naszą wewnętrzną dużą satysfakcją jest opracowanie „Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego”, którą – pracując nad ostatnimi szlifami – planujemy opublikować w przyszłym tygodniu. Jestem przekonany, że wydawnictwo okaże się cenne i użyteczne dla nas wszystkich.

O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

6-19 czerwca 2020 r.

 

Aktywność KRRP i Prezydium KRRP

 • W sobotę 6 czerwca br. członkowie KRRP uczestniczyli w wideo-spotkaniu z wykorzystaniem aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji. Było to pierwsze w historii samorządu radcowskiego tego typu spotkanie, podobnie jak przeprowadzone on-line głosowania. Po zakończeniu wideospotkania, w oparciu o art. 14 h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 odbyło się głosowanie członków KRRP w formie elektronicznej.

Podjęto m.in. uchwały w sprawie: — zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019 — zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019 — badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. — szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 — wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego — uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie w sprawie podziału radców prawnych na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie z poszczególnych rejonów.

 • W poniedziałek 8 czerwca odbyło się wideospotkanie Zespołu ds. opracowania propozycji zmian przepisów kodeksu etyki radcy prawnego oraz regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Natomiast 18 czerwca br. członkowie tego Zespołu obradowali w Warszawie.
 • Również 18 czerwca br. odbyło się wideospotkanie członków Prezydium KRRP, po którym przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawach bieżących. Prezydium przyjęło m.in. Stanowisko, w którym wyraziło zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim. Treść stanowiska opublikowaliśmy na stronie internetowej https://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krajowej-rady-radcow-prawnych-z-dnia-19-czerwca-2020-roku/

 

Działania legislacyjne

Bezpieczne wybory w samorządzie radców prawnych

W dniach 16-17 czerwca 2020 r. Wiceprezes KRRP Leszek Korczak wziął udział w posiedzeniu  Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Tarcza 4.0.).

Komisje przyjęły jednogłośnie propozycję projektu zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w zakresie, w jakim umożliwiłaby ona bezpieczne przeprowadzenie procedury wyborów w samorządzie radców prawnych.  Następnie była ona przedmiotem obrad Senatu, a obecnie Sejmu RP.

W załączeniu znajdą Państwo tę istotną dla nas regulację.

 

Działania informacyjne

Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego

Na początek przyszłego tygodnia przygotowaliśmy premierę cennego i przydatnego opracowania pt. „Księga bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego”.

Dedykowane radcom prawnym wydawnictwo obejmuje:

 • Stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie stosowania jako formy kontaktu z klientami wideokonferencji
 • Stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP zaleceń dla radców prawnych w zakresie korzystania z poczty elektronicznej
 • Ocenę zgodności wykorzystania usług wideokonferencyjnych: Microsoft Teams będącej częścią pakietu Microsoft 365, ZOOM 5.0, Cisco Webex do komunikacji przez radców prawnych z klientami w ramach wykonywania zawodu oraz w działalności organów samorządu radcowskiego
 • Analizę porównawczą ogólnej zgodności oraz niektórych elementów bezpieczeństwa aplikacji do telekonferencji: ZOOM, Microsoft Teams, Cisco Webex
 • Rekomendacje dla radców prawnych: bezpieczeństwo poczty elektronicznej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych
 • Opinię prawną dotyczącą: bezpieczeństwa poczty elektronicznej w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych
 • Analizę porównawczą ogólnej zgodności chmurowych systemów pocztowych: Microsoft Exchange, Google G Suite
 • Informację dotyczącą szyfrowania poczty elektronicznej przez wybranych dostawców

 

 

 

Doskonalenie Zawodowe – webinaria dla radców prawnych

Nowe wyzwania psychologiczne w pracy nad sobą i współpracy z klientem radcy prawnego w epoce Covid-19

W poniedziałek 8 czerwca br. odbyło się webinarium: Nowe wyzwania psychologiczne w pracy nad sobą i współpracy z klientem radcy prawnego w epoce Covid-19, które poprowadził dr Leszek Mellibruda.

Tematyka webinarium obejmowała następujące zagadnienia: — Covivertyzm i Deformanci – skutki komunikacyjnej adaptacji do pandemii — Zasada „Czworga uszu” w komunikacji między ludźmi – i co z tego wynika dla praktyki prawnika — Czy praktyka zawsze czyni z nas mistrza – wadliwe nawyki komunikacyjne w pracy prawnika — Komunikacja czy porozumiewanie się – dlaczego większość prawników jest słabymi słuchaczami — Wellbeing w praktyce – rola małych zwycięstw w przekształcaniu własnych nawyków instytucjonalnych i osobistych (zdrowotnych, w relacjach, w kontakcie ze sobą) — Na czym polega i jak wdrażać metodę Mindfull Listening w codziennej praktyce porozumiewania się z klientem indywidualnym.

Webinarium to zostało wysoko ocenione przez biorących w nim udział radców prawnych.

Poniżej znajdą Państwo wyniki ankiety ewaluacyjnej z tego spotkania.

 

 

Jak znaleźć klienta i zainteresować go swoją ofertą. Podstawy przewagi konkurencyjnej kancelarii radcowskiej w mediach społecznościowych

We wtorek 9 czerwca br. odbyło się webinarium: Jak znaleźć klienta i zainteresować go swoją ofertą. Podstawy przewagi konkurencyjnej kancelarii radcowskiej w mediach społecznościowych.

Program obejmował następujące tematy: — Cechy skutecznego radcy prawnego – co jest najważniejsze dla klientów w relacjach z prawnikami — Media społecznościowe i tradycyjne jako sposób budowania marki osobistej — Wybrane elementy marketingu prawniczego — USP, SWOT, SMART, KPI – odczarujemy te pojęcia i pokażemy jak budować ofertę na ich podstawie — Gdzie się promować? LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, blogi. Wady i zalety każdego portalu.

Temat ten, z uwagi na zainteresowanie, powtórzono 18 czerwca br.

Robot lawyers for law firm

W środę 17 czerwca br. Komisja Zagraniczna zorganizowała webinarium „Robot lawyers for law firm”.

 

Działania medialne w okresie 8-19 czerwca 2020 r.

Media tradycyjne…

 • Dla klienta prawnika ważna cena, ale przy dobrej jakości obsługi, prawo.pl, 8.06.2020 Innowacje, specjalizacja, klienci – kancelarie tak widzą szansę na przetrwanie po COVID-19, prawo.pl, 8.06.2020
 • Bobrowicz: COVID-19 wymusza zmiany w kancelariach prawniczych, prawo.pl, 16.06.2020
 • Wirtualne narady z radcami – samorząd radcowski o zdalnych metodach porozumiewania, Rzeczpospolita, 17.06.2020
 • Resort Ziobry chce uderzyć w adwokaturę. Ma być połączona z dużo większą korporacją radców prawnych, OKO.press, 17.06.2020
 • Dziesięciu kandydatów do komisji, która zbada przypadki pedofilii. Sejm wskaże troje z nich, TVN24, 17.06.2020

i społecznościowe

Najpopularniejsze informacje w mijającym tygodniu:

 • informacja o seminarium „Robot lawyers for law firm” – 4,8 tys. odbiorców
 • bezpłatne webinarium Komisji Praw Człowieka KRRP i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – 4075 odbiorców
 • informacja o możliwości pobrania raportu: Indywidualne kancelarie radców prawnych w czasie kryzysu. Co robić? – 3684 odbiorców
 • informacje o zgromadzeniu informacji o szkoleniach OIRP na stronie KRRP – 4135 odbiorców

Miejsca, w których polubiono stronę KRRP na portalu Facebook:

 

 

 

 

Zobacz także