Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 29 czerwca – 3 lipca 2020 r.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 29 czerwca – 3 lipca 2020 r.

Aktywność KRRP i Prezydium KRRP

 • W dniu 30 czerwca br. członkowie KRRP zgodnie z 14 h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Gosuj24.pl podjęli uchwałę nr 196/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19.

Link do treści uchwały: https://biblioteka.kirp.pl/items/show/1177

Działania legislacyjne

Bezpieczne wybory w samorządzie radców prawnych

 • Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19.

Webinaria dla radców prawnych

 • Centrum Szkolenia Ustawicznego rozpoczęło nabór uczestników na webinarium pt. „Wycena zleceń kancelarii. Jak określić i wynegocjować dobrą stawkę?”, które odbędzie się 6 lipca 2020 r. Prowadzącym będzie prof. WSB pan Ryszard Sowiński. Planowana ilość uczestników 200 osób.

Działalność zagraniczna 

 • W środę 1 lipca odbyły się: posiedzenie Komisji Zagranicznej KRRP oraz posiedzenie koordynatorów ds. zagranicznych przy okręgowych izbach radców prawnych i przedstawicieli KIRP w prawniczych organizacjach międzynarodowych.
 • R.pr. Maria Ślązak, została wybrana Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL na kolejną kadencję. Wyboru dokonano jednogłośnie podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia. Przy okazji wyboru podkreślono m.in. wkład r.pr. Marii Ślązak w otwarcie organizacji na kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Wiceprezydentem AEA-EAL wybrano dr. Christopha von Wilcken.

Działania medialne w okresie 29 czerwca -3 lipca 2020 r. 

Media tradycyjne…

 • Monika Całkiewicz – nowy dziekan stołecznych radców prawnych z przeszłością w prokuraturze, Rzeczpospolita, 30.06.2020
 • Alicja Kujawa: ile jest demokracji w samorządzie prawniczym, Rzeczpospolita, 30.06.2020
 • Kandydaci na adwokatów i radców prawnych zdawali egzaminy, prawo.pl, 30.06.2020

Media społecznościowe

 • W porównaniu z ub. tygodniem, informacje samorządu radców prawnych dotarły do większej grupy odbiorców. Liczba odbiorców wzrosła o 262% w stosunku do poprzedniego okresu.

 • Wzrosła również liczba interakcji (o 117%) użytkowników z publikowanymi przez samorząd informacjami, tj. wzrosła liczba kliknięć „Lubię to” oraz wzrosła liczba udostępnień tych informacji samorządu przez samych użytkowników.

 • Księga bezpieczeństwa komunikacji radcy prawnego – opracowanie przygotowane przez samorząd radców prawnych, nadal wzbudza bardzo duże zainteresowanie. W mediach społecznościowych informacja o Księdze dotarła do 104527 odbiorców.

 • Również na LinkedIn komentarze czytelników dotyczące Księgi bezpieczeństwa komunikacji radcy prawnego są wyjątkowo pozytywne.
 • Warto również zauważyć, że Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Danych Osobowych, zauważył to opracowanie i opublikował wpis na ten temat w mediach społecznościowych.

Zauważył, że to obowiązkowa lektura dla każdego prawnika.

Pozostałe komentarze w mediach społecznościowych również są w tym tonie.