Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości: Kolejne rozmowy na temat usprawnień dla profesjonalnych pełnomocników

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości: Kolejne rozmowy na temat usprawnień dla profesjonalnych pełnomocników

Za nami kolejne rozmowy dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. 12 czerwca br. prezes KRRP Włodzimierz Chróścik spotkał się z sędzią Wojciechem Łukowskim, prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. W spotkaniu uczestniczył także Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, prof. Rafał Stankiewicz, zastępca Kierownika OBSiL dr hab. Tomasz Scheffler oraz przedstawiciel OBSiL r.pr. Piotr Olszewski.

W trakcie spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w zakresie rozwiązań usprawniających jego funkcjonowanie oraz ułatwiających pracę profesjonalnych pełnomocników.

Nawiązano do zainicjowanych przez samorząd radców prawnych funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych, m.in. umożliwiających składanie za pośrednictwem Portalu niektórych pism procesowych lub ich wymianę pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Przedstawiciele KRRP i OBSIL ponownie podkreślali też potrzebę zaprojektowania w Portalu tzw. kalendarza pełnomocnika.

W najbliższych dniach zaplanowane są kolejne, poświęcone temu tematowi, spotkania Prezesa KRRP z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.