„International LegalTech Competition”. Zapraszamy do udziału

Komisję Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu „International LegalTech Competition”. Tematem przewodnim będzie tym razem: „Algorithms, Ethics and Law. Use of Artificial Intelligence in Legal Practice”.

Celem Konkursu jest zachęcenie prawników do rozwijania innowacji na styku prawa i sztucznej inteligencji oraz do wdrażania w kancelariach zaawansowanych technologii. Już teraz przewidujemy, że dzięki technikom AI, w szczególności modelom uczenia maszynowego, usługi prawne zmienią się w przeciągu kilku najbliższych dekad bardziej niż na przestrzeni kilku ostatnich stuleci. Prawnicy powinni nie tylko przygotować się na możliwość stosowania algorytmów w swojej pracy, ale także – a może przede wszystkim – muszą zmierzyć się z konsekwencjami funkcjonowania sztucznej inteligencji w naszych systemach prawnych.

Ceniąc etyczne podejście do sztucznej inteligencji, oparte na poszanowaniu praw podstawowych i wspólnych europejskich wartości, konkurs ma na celu zarówno zwiększenie wykorzystania bezpiecznych rozwiązań AI/ML w sferze prawnej, jak i wspieranie wysiłków na rzecz skutecznego zarządzania problematyką sztucznej inteligencji we współczesnych społeczeństwach.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu skupiającego się na problematyce wykorzystania AI i jego wpływie na usługi prawne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków dla dziedziny prawa. Prezentować można zarówno stworzone (lub tworzone) przez siebie rozwiązanie technologiczne lub omówić zagadnienia prawne związane z istnieniem AI, o ile mają one lub będą mieć w dającej się przewidzieć przyszłości wpływ na sposób świadczenia usług prawnych. Uczestników zachęcamy do przedstawiania projektów, które uwzględniają nie tylko teoretyczne patenty wykorzystania technologii w zawodach prawniczych, ale wręcz techniczne możliwości wdrożeniowe w tym zakresie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub zespół do trzech osób (co najmniej jedna osoba w zespole musi być prawnikiem reprezentującym izbę zrzeszoną w FBE; pozostali członkowie zespołu mogą być programistami, ekspertami UX, studentami lub przedstawicielami innych dziedzin).

Konkurs będzie miał dwa etapy:

I etap (online): przesłanie prezentacji w formacie PDF najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 r.

II etap (stacjonarnie): jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu; finał konkursu odbędzie się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). Zadanie finalistów będzie polegało na wygłoszeniu prezentacji przed międzynarodowym jury.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na kongres FBE, na którym będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu na forum międzynarodowym oraz odbierze nagrodę specjalną z rąk Prezydium FBE.

Językiem konkursu jest język angielski.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są:
– w języku polskim na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu https://oirp.wroclaw.pl/2-international-legaltech-competition,
– w języku angielskim na stronie FBE https://www.fbe.org/international-legaltech-competition/.

Zobacz także