Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Internetowy Portal Orzeczniczy

Internetowy Portal Orzeczniczy

W maju 2018 r. Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła Internetowy Portal Orzeczniczy sądownictwa dyscyplinarnego naszego samorządu pod adresem wsd.kirp.pl. Jego prezentacja miała miejsce podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów  i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu.

Na portalu publikowane są orzeczenia dyscyplinarne w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich, orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, a także związane z tą tematyką stanowiska Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, artykuły z dwumiesięcznika „Radca Prawny” oraz kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” .

Każde orzeczenie zamieszczane na Internetowym Portalu Orzeczniczym jest uprzednio zanonimizowane, co uniemożliwia identyfikację stron postępowania dyscyplinarnego, a także służy zachowaniu wszelkich wymogów normatywnych m.in. co do ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Dzięki  Internetowemu Portalowi Orzeczniczemu, bez potrzeby dokonywania rejestracji, można uzyskać dostęp do interesujących użytkowników treści, w czym powinna pomóc wyszukiwarka oferująca proste kryteria wyszukiwania – wpisanie słowa kluczowego lub sygnatury sprawy.

Po wyszukaniu określonego orzeczenia, użytkownik portalu może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o sygnaturze akt, o składzie orzekającym, treści rozstrzygnięcia, właściwości Sądu, a także z treścią uzasadnienia.

Pogrupowane zbiory orzeczeń dyscyplinarnych, a także znajdujące się na stronie publikacje stanowią  narzędzie służące ujednoliceniu linii orzeczniczej oraz punkt odniesienia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Stanowią też element kontroli społecznej pracy sądów dyscyplinarnych, która do tej pory nie była możliwa na tak dużą skalę, a także służą kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa.