VII Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych

W dniach 10-13 maja 2018 r. już po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych współorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników ze wszystkich okręgowych izb.

Tematyka tegorocznych obrad poświęcona była zagadnieniom etyki zawodowej, wolności słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz wybranym zagadnieniom odnoszącym się do postępowań dyscyplinarnych radców prawnych. Pierwszego dnia wieczorem odbyło się otwierające Konferencję spotkanie Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wraz z sędziami WSD oraz Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych, a także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z Zastępcami i Rzecznikami Dyscyplinarnymi oraz spotkanie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.

Drugiego dnia Wiceprezes KRRP i Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak zaprosił uczestników do wzięcia czynnego udziału w debacie, poświęconej ocenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Udział w debacie wzięli udział m. in.: Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych  Ministerstwa Sprawiedliwości Prokurator Beata Sawicka-Felczak, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych  Maciej Bobrowicz, Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński, Główny Rzecznik Dyscyplinarny KIRP Jarosław Sobutka, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP Krzysztof Górecki, Członek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy KRRP Jacek Klimowicz oraz Wicedziekan OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler.

Poglądy uczestników dyskusji były podzielone. Niektórzy uważali, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego powinien być bardziej szczegółowy, co pozwoliłoby uniknąć wielu problemów z interpretacją poszczególnych przepisów Kodeksu, niektórzy zaś wyrazili opinię, że Kodeks winien zawierać generalne regulacje, które w połączeniu z Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego tworzyłyby jasny obraz norm, zawierających katalog pożądanych przez radcę prawnego zachowań. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że dywagacje poświęcone ocenie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego są tak obszerne, iż powinny stanowić główny temat następnego najbliższego spotkania.

Kolejnym punktem programu był wykład dr. hab. Przemysława Kaczmarka z Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcony porównaniu etyki zawodowej prawnika z etyką społeczną w pracy radcy prawnego.

Podczas Konferencji przeprowadzono także szkolenie dla sędziów WSD, OSD oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców dotyczące stosowania Kodeksu Etyki w praktyce działalności sędziego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Tutaj również poglądy uczestników były podzielone. Niektórzy uważają, że Kodeks Etyki Radcy Prawnego nie może zbyt daleko ingerować w życie prywatne radcy. Jeżeli radca prawny nie może być w danej sytuacji identyfikowany z samorządem zawodowym, to nie powinien ponosić odpowiedzialności zawodowej za działania w sferze prywatnej. Niektórzy jednak twierdzą, iż każde zachowanie, nawet w sferze życia prywatnego powinno łączyć się z poszanowaniem godności wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego i propagowania tym samym  zaufania do samorządu radców prawnych.

Ostatnie szkolenie z wybranych zagadnień postępowania dyscyplinarnego radców prawnych przeprowadziła Sędzia dr hab. Krystyna Szczechowicz. Żywą dyskusję uczestników wywołał temat statusu stron na różnych etapach postępowania dyscyplinarnego.

Po części merytorycznej odbył się rejs statkiem po Odrze, oficjalnie zamykający VII Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która na stałe wpisała się w kalendarz cieszących się dużą popularnością wydarzeń ogólnopolskich.  Organizatorzy już dziś planują kolejną edycję Konferencji.

Zobacz także