Jubileusz 40-lecia radców prawnych w OIRP w Lublinie

Na dziedzińcu Zamku Lubelskiego 10 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. W uroczystości uczestniczyło ponad 400 osób.

W obchodach wzięli udział Dziekani, Wicedziekani oraz przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych – Dziekan Rady OIRP w Krakowie dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu dr hab. Tomasz Scheffler, Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, Dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu Marek Majka, Dziekan Rady OIRP w Kielcach Andrzej Głogowski, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Adam Król (Warszawa), Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie Jolanta Czepe i były Dziekan Rady OIRP w Gdańsku Jerzy Mosek. Z ramienia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na uroczystości obecni byli Wiceprezes Michał Korwek (OIRP w Olsztynie) i Bartłomiej Tkacz (OIRP w Opolu). Poprzednie kadencje reprezentowali były Prezes KRRP Andrzej Kalwas, były Wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak (OIRP w Bydgoszczy) i była Sekretarz KRRP Ewa Stompor-Nowicka (OIRP w Łódzi), a także Dziekani Rady izby lubelskiej Marek Pawłowski i Dariusz Tomaszewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele lubelskich samorządów zawodowych oraz reprezentanci lubelskich uczelni.
Gospodarzem wydarzenia był Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który serdecznie powitał członków samorządu, wykładowców na aplikacji radcowskiej oraz zaproszonych gości, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym zorganizowana została uroczystość. W swoim wystąpieniu przedstawił krótką historię Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz jej znaczenie w życiu miasta i regionu. Podkreślił dobre relacje lubelskiej izby radców prawnych z innymi samorządami zawodowymi i uczelniami oraz rolę, jaką odegrali lubelscy radcowie prawni na etapie burzliwych zmian prawa, w okresie pandemii, czy kryzysu uchodźczego w związku z wojną w Ukrainie. Jednocześnie powitał obecne na uroczystości ukraińskie adwokatki, które współpracowały z lubelskimi radcami prawnymi w czasie akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Cytując słowa Tymothy’ego Snydera i Mariana Turskiego, skierowane do lubelskich radców prawnych, podkreślił – że zgodnie z ich przesłaniem – nie pozostali oni obojętni w obliczu sytuacji, w których powinni zająć stanowisko lub nieść pomoc dla potrzebujących.
W części oficjalnej uroczystości uhonorowano osoby zasłużone dla samorządu radców prawnych. Medalami 40-lecia samorządu radcowskiego uhonorowane zostały osoby zaangażowane w działalność lubelskiej izby, zasłużone dla rozwoju samorządu radcowskiego i wzmocnienia jego pozycji w odbiorze społecznym. To szczególne wyróżnienie otrzymali: Dariusz Tomaszewski, Marek Pawłowski, Hanna Chabros i Teresa Stecyk-Kalwas. Medal 40-lecia samorządu radcowskiego przyznany został również nieobecnemu na uroczystości Sławomirowi Buczarskiemu.
Odznaką OIRP w Lublinie „Za pomoc prawną dla uchodźców – 2022” wyróżnieni zostali: Ewa Cichocka, Bartosz Jencz, Karolina Kalinowska i Joanna Kłos-Czerwińska.
Odznaki „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” otrzymali: Tomasz Grabek, Piotr Jakubiec, Teresa Piekarczyk, Andrzej Pruszkowski, Marzena Świstak oraz Ewa Urbanowicz (złote odznaki) oraz Agata Kowalik, Andrzej Malinga i Iwona Szymanek-Mazur (srebrne odznaki).

Zobacz także