Jubileusz 40-lecia samorządu radców prawnych w Rzeszowie

Podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wraz z Dziekanem Rady OIRP w Rzeszowie Bartoszem Opalińskim wręczyli honorowe złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” oraz pamiątkowe medale w podziękowaniu za pracę na rzecz samorządu. 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podczas wydarzenia reprezentowali również Wiceprezes Michał Korwek, Wiceprezes Ryszard Ostrowski oraz Skarbnik Joanna Kamieńska.

Wydarzenie odbyło się 22 października w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Podczas otwarcia gali Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił historię rzeszowskiej OIRP. W swoim wystąpieniu Prezes KRRP wyraził aprobatę dla licznych projektów pro bono organizowanych przez izbę w Rzeszowie oraz jej innowacyjność w działaniu.

Złota odznaka trafiła do radców prawnych Agnieszki Chrostowskiej-Bawoł, Małgorzaty Ciepły, Aleksandra Ciska, Tomasza Lauzera, Małgorzaty Margańskiej, Anny Nowak, Ewy Przybyło, Jacka Rudnickiego, Joanny Rzepki-Stępień, Marii Siudy, Bożeny Zajdel oraz Elżbiety Żelazko-Nowosielskiej.

Srebrną odznakę otrzymali Karolina Barańska, Tomasz Bazan, Mateusz Bąk, Szymon Bąk, Jolanta Bosak-Szkolnik, Paweł Dubis, Agata Gutowska, Hubert Guz, Barbara Kiczek-Grygiel, Łukasz Koryto, Wioleta Lelas-Piejko, Beata Łajtar, Katarzyna Martko-Mazur, Katarzyna Nieznańska, Grzegorz Pasternak, Joanna Piwowarczyk, Marta Sagan-Martko, Aleksandra Serkis-Panek, Barbara Spirała-Taradajko, Agnieszka Szabarkiewicz, Agnieszka Sznajder, Paulia Ślemp-Hejnowicz, Nina Walczyk, Justyna Wojdyło-Borucka i Michał Woźniak.

W wydarzeniu wzięli również udział m.in. przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych w Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, zastępca prezydenta Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Marcin Cichulski, Prezes Izby Notarialnej w Rzeszowie Małgorzata Szara, Skarbnik Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie Beata Kożak, prezesi sądów, przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych oraz wykładowcy aplikacji radcowskiej.

Podczas wydarzenia podziękowania zostały skierowane również do wykładowców aplikacji radcowskiej oraz członków samorządu, którzy w istotny sposób zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Życzenia z okazji jubileuszu, w formie nagranego filmu, złożyli również reprezentanci seniorów oraz przedstawicieli Rady OIRP w Rzeszowie, a także przedstawicieli młodego pokolenia radców prawnych i aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Na zakończenie gali jubileuszowej odbył się spektakl w reżyserii Marcina Sławińskiego „Okno na parlament”.

Zobacz także