Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego radców prawnych, który odbywał się w dniach 10–13 maja. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało:

– przed Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku – 38 spośród 44 zdających, tj. ok. 86%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy – 41 spośród 44 zdających, tj. ok. 93%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku – 57 spośród 65 zdających, tj. ok. 88%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku – 55 spośród 66 zdających, tj. ok. 83%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Katowicach – 57 spośród 73 zdających, tj. ok. 78%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach – 61 spośród 72 zdających, tj. ok. 85%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Kielcach – 40 spośród 45 zdających, tj. ok. 89%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Koszalinie – 22 spośród 26 zdających, tj. ok. 85%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – 60 spośród 65 zdających, tj. ok. 92%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie – 50 spośród 63 zdających, tj. ok. 79%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Krakowie – 54 spośród 65 zdających, tj. ok. 83%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Lublinie – 42 spośród 46 zdających, tj. ok. 91%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Lublinie – 46 spośród 47 zdających, tj. ok. 98%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Łodzi – 36 spośród 46 zdających, tj. ok. 78%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Łodzi – 32 spośród 45 zdających, tj. ok. 71%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Olsztynie – 41 spośród 44 zdających, tj. ok. 93%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Opolu – 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Opolu – 33 spośród 38 zdających, tj. ok. 87%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu – 61spośród 72 zdających, tj. ok. 85%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu – 61 spośród 65 zdających, tj. ok. 94%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Poznaniu – 51 spośród 61 zdających, tj. ok. 84%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie – 41 spośród 46 zdających, tj. ok. 89%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie – 54 spośród 73 zdających, tj. 74%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Toruniu – 46 spośród 57 zdających, tj. ok. 81%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Wałbrzychu – 31 spośród 38 zdających, tj. ok. 82%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie – 53 spośród 69 zdających, tj. ok. 77%

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie – 55 spośród 70 zdających, tj. ok. 79%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie – 41 spośród 69 zdających, tj. ok. 59%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie – 55 spośród 70 zdających, tj. około 79%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie – 47 spośród 64 zdających, tj. ok. 73%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie – 53 spośród 67 zdających, tj. ok. 79%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie – 55 spośród 70 zdających, tj. ok. 79%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie – 57 spośród 69 zdających, tj. ok. 83%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie – 54 spośród 69 zdających, tj. ok. 78%,

– przed Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu –  60 spośród 75 zdających, tj. 80%,

– przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu – 52 spośród 74 zdających, tj. ok. 70%,

– przed Komisją Egzaminacyjną w Zielonej Górze – 18 spośród 23 zdających, tj. ok. 78%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 531 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 99, tj. ok. 19% wszystkich takich ocen, z zakresu prawa cywilnego – 142, tj. ok. 27%, z zakresu prawa gospodarczego – 221, tj. ok. 42 %, z zakresu prawa administracyjnego – 44, tj. ok. 8% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 25, tj. ok. 5%.

Wyniki egzaminu są dostępne na stronie https://www.egzaminradcowski.pl (oceny przyporządkowano według  kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu).

 

Zobacz także