Jubileuszowa gala radców prawnych w OIRP w Katowicach

– W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych pragnę wyrazić ogromne podziękowania wszystkim tym członkom izby katowickiej, którzy przez lata dbali i dbają o nasz samorząd, o nasze koleżanki i naszych kolegów, o etos naszego zawodu. To dzięki Wam jesteśmy silną, sprawną organizacją, która nawet w trudnych czasach potrafi wspierać radców prawnych i dbać o warunki wykonywania zawodu – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podczas uroczystych obchodów 40-lecia samorządu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, które odbyły się 25 czerwca br.

Gospodarzem wydarzenia była Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Katarzyna Jabłońska, która otworzyła obchody jubileuszu, a następnie powitała przybyłych do gmachu katowickiej Akademii Muzycznej członków samorządu i zaproszonych gości. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes Michał Korwek i Wiceprezes Ryszard Ostrowski. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko radcowie prawni, byli i obecni działacze samorządowi, ale również przyjaciele izby katowickiej z innych zawodów prawniczych oraz ze Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Swoją obecnością uświetnili wydarzenie byli Dziekani Rady OIRP w Katowicach: Zenon Klatka, Piotr Bober i Ryszard Ostrowski, z których każdy podzielił się z gośćmi pięknymi refleksjami i wspomnieniami o samorządzie, jego tworzeniu i obecnych wyzwaniach.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, składając radcom najlepsze życzenia jubileuszowe, podkreślił dużą rolę katowickiej izby zarówno historycznie w tworzeniu podwalin naszego samorządu, jak i obecnie w stawianiu czoła wszystkim nowym wyzwaniom. A tych, jak zapewnił Prezes, i co widać również z poziomu izby katowickiej, nie brakuje – informatyzacja, reorganizacja aplikacji, unowocześnienie szkolenia, pomoc prawna dla uchodźców, to tylko najpilniejsze z wyzwań, z którymi zmierzyć się musi samorząd.

Dziekan Rady OIRP w Katowicach Katarzyna Jabłońska mówiła o kwintesencji zawodu, czyli o zaufaniu. O tym, ile wysiłku wiele pokoleń radców prawnych musiało włożyć w funkcjonowanie zawodowe i samorządowe, aby móc celebrować tak doniosły jubileusz, będąc jednocześnie najliczniejszym i najnowocześniejszym prawniczym samorządem zawodowym. Podkreśliła, że kapitał zaufania publicznego to największy skarb naszego samorządu, ale również nieustanne wyzwanie i zobowiązanie dla każdego kolejnego rocznika radców prawnych. Aby nie tylko utrzymać poziom zawodowego profesjonalizmu, ale również, by zachować najwyższe standardy etyczne.

Piękną klamrą przemówienia wszystkich gości spiął Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski, który przypomniał wszystkim obecnym o bardzo ważnej roli samorządu radców prawnych w staniu na straży praworządności.

Część oficjalna zakończyła się wręczeniem działaczom odznaczeń „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” oraz jubileuszowych medali. Zaraz po tej ceremonii goście uczestniczyli w energetycznym i eklektycznym koncercie zespołu Etnos Essemble – wychowanków Akademii Muzycznej w Katowicach, których muzyka łączy w sobie wątki muzyki bałkańskiej, polskiego folkloru, wpływów arabskich, muzyki klezmerskiej okraszonych wirtuozerskimi solówkami jazzowymi.

Zobacz także