Już 10 listopada nowy webinar na platformie e-kirp: „Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych”

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w webinarium pt.: „Część 2 – Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych”, które odbędzie się 10 listopada br. w godz. 18.00–20.30 na platformie www.e-kirp.pl.

Wykład poprowadzi dr Marcin Kostwiński. W trakcie zajęć omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  1. Źródła regulacji dotyczących jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych – Rozporządzenie Bruksela I bis, konwencje bilateralne, prawo jednolite.
  2. Rozporządzenie Bruksela I bis
    – jurysdykcja ogólna,
    – jurysdykcja szczególna,
    – uznawanie i wykonywanie orzeczeń.

Za udział w webinarium można otrzymać 6 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Rejestracja uczestników prowadzona jest na platformie szkoleniowej www.e-kirp.pl, aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi mieć aktywne konto:

  • radcy prawni posiadający konto na platformie e-kirp mogą zalogować się, a następnie zarejestrować na szkolenie, klikając “Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach” w module Rejestracja na webinar.
  • radcy prawni z OIRP w Warszawie logują się poprzez Extranet – po wejściu na platformę należy wybrać moduł Rejestracja na webinar i kliknąć “Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach”.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-kirp.pl, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Platformy:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 22 300 86 40

Zobacz także