KIRP zaprasza na kolejne zajęcia specjalizacyjne dla aplikantów radcowskich z zakresu praw człowieka, 26 października godz. 17.00

„Monitoring wizyjny – wyzwania dla prywatności i ochrony danych osobowych jednostek” to temat zajęć specjalizacyjnych dedykowanych aplikantom radcowskim, które odbędą się 26 października o godz. 17.00 na platformie szkoleniowej e-kirp.pl.

Zajęcia z cyklu poświęconego prawom człowieka prowadzi r.pr. Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mec. Wróblewski specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, a w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.

Uczestniczy w charakterze eksperta w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka. Jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, a także ekspertem INPRIS w projektach badawczych i szkoleniowych dotyczących Karty Praw Podstawowych UE.

Zajęcia specjalizacyjne prowadzone przez mec. Wróblewskiego dla aplikantów poświęcone są m.in. sztucznej inteligencji w kontekście szans i wyzwań dla praw człowieka, ochronie danych osobowych w monitoringu wizyjnym oraz standardom niezawisłości sędziowskiej w świetle orzecznictwa TSUE i ETPC, a także roli i funkcjom procedury prejudycjalnej przed TSUE w zapewnieniu ochrony praw człowieka.

Zobacz także