Uroczyste otwarcie kursu HELP „Asylum and Human Rights” w siedzibie KIRP

Europa powinna lepiej przewidywać przyszłość. Nigdy nie podeszliśmy do problemów migrantów poważnie. Musimy umieć rozwiązywać kwestie związane z ochroną środowiska, konfliktami zbrojnymi oraz migracją, ponieważ tak obecnie wygląda i będzie wyglądał nasz świat. Dlatego chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest wiedza zawarta w tym kursie i jak ją można wykorzystać w przyszłości, bo problemy w Europie będą narastać – mówiła Olga Kostenko z Rady Europy na uroczystym otwarciu kursu HELP „Asylum and Human Rights” w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

20 października w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się uroczyste otwarcie kursu HELP „Asylum and Human Rights”, współorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Kurs HELP „Asylum and Human Rights” został opracowany przez Wydział Niezależnych Organów Praw Człowieka, Radę Europy oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Program pozwala prawnikom i innym specjalistom doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie istniejących standardów prawa uchodźczego i migracyjnego oraz stosować je w codziennej pracy.

Uroczyste otwarcie kursu uświetniła obecność znamienitych gości, zaangażowanych na co dzień w pomoc uchodźcom w Polsce i w Europie. W uroczystości wzięli udział m.in. Leyla Kayacik, specjalny przedstawiciel ds. migracji i uchodźców przy Radzie Europy, oraz Kevin Allen, przedstawiciel UNHCR w Polsce.

– Naszym celem jest ochrona migrantów i edukacja w zakresie praw człowieka. Musimy pracować nad podziałami i je niwelować. Bardzo dziękuję KIRP za podjęcie współpracy w tych kwestiach – mówiła na otwarciu kursu HELP „Asylum and Human Rights” Leyla Kayacik. Kevin Allen zwrócił się zaś do kursantów słowami: – Jesteśmy na linii frontu. Potrzebujemy sprawnych i mądrych prawników, żeby nieść pomoc migrantom. Obecnie mamy doskonałą okazję, żeby zbudować kompleksowy system ochrony uchodźców nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I właśnie w tym kursie jest wiele wskazówek i porad jak tego dokonać. Możecie korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosław Wróblewski podzielił się zaś z uczestnikami spotkania dotychczasowymi pozytywnymi doświadczeniami związanymi ze wspólną organizacją kursów HELP oraz podziękował r.pr. Magdalenie Bartosiewicz i adw. Annie Mazurczak za koordynację projektu. – Jesteśmy tu, żeby pomagać wszystkim ludziom, których dotknął kryzys humanitarny i żeby dzielić się naszą wiedzą – dodał.

Na koniec r.pr. Adam Chmura, tutor kursu HELP „Asylum and Human Rights”, który współpracował m.in. ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Biurem Rzecznika Praw Dziecka, przedstawił kursantom techniczne aspekty szkolenia. Pierwsza sesja została zaplanowana na koniec października.

Jak ważne jest powstanie kursu HELP „Asylum and Human Rights” pokazują statystyki. – Najlepszą drogą do poznania potrzeb uchodźców jest rozmowa z nimi. Okazuje się, że ok. 63 proc. z 1,4 mln uchodźców z Ukrainy chce zostać w Polsce. Europa potrzebuje większej solidarności, żeby poradzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stanęła. Musi brać przykład właśnie z Polski – zaznaczyła Lorena Isla Rodriguez z polskiego oddziału UNHCR.

HELP to paneuropejska sieć zrzeszająca prawników, prokuratorów, sędziów i ekspertów prawa z 46 krajów członkowskich Rady Europy. Obecnie działa w niej 10 500 specjalistów, którzy korzystają z dostępnych platform e-learningowych. Wszystkie kursy są interaktywne i prowadzą je eksperci w swoich dziedzinach. Sam kurs HELP „Asylum and Human Rights” składa się z pięciu modułów. Czas jego trwania przewidziany jest na od dziewięciu miesięcy do dwóch lat. Jest on bowiem wykładany przez zespół specjalistów z całej Europy.

 

Zobacz także