„Kobiety w czasach wojny – rola prawniczek”. Konferencja online

Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika i Dnia Praw Człowieka Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zaprasza na konferencję „Kobiety w czasach wojny – rola prawniczek”. Wydarzenie odbędzie się 13 grudnia w godz. 15.00–19.00 na platformie zoom.

W konferencji wezmą udział prelegentki m.in. z Nigerii, Pakistanu, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Dyskusja na platformie zoom będzie transmitowana z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim.

Uczestnictwo w konferencji nie wymaga rejestracji. Ta jest konieczna tylko dla tych, którzy chcą uzyskać punkty treningowe (5 punktów szkoleniowych/5 godzin szkoleniowych przyznanych przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Opolu e-mail szkolenia@oirp.opole.pl).

Szczegóły wydarzenia:

Link do transmisji: https://us02web.zoom.us/j/86375190130?pwd=RTNZa0xPMitJRmNvMnQ1N1hXZG5qdz09

ID: 863 7519 0130

PIN: 466431

Organizatorzy i partnerzy:

Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Współorganizatorzy:

Institute for African Women in Law

Europejska Federacja Adwokatur/Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

Women in Law Austria

Europejskie Stowarzyszenie Prawników – Association Européenne des Avocats (AEA-EAL)

Patronat honorowy: Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Agenda spotkania:

Uwagi wstępne:

Katarzyna Bisowska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu

James MacGuill – Prezydent CCBE,

Maria Ślązak – Prezes AEA-EAL

Izabela Konopacka – Wiceprezes FBE i Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prelegentki:

Prof. Marci Shore – profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale, specjalizująca się w europejskiej kulturze i historii intelektualnej

Osai Ojigho – dyrektorka krajowego biura Amnesty International w Nigerii

Dr Alix Frank-Thomasser – założycielka The Women in Law Initiativ, wiceprzewodnicząca Euréseau i przewodnicząca Komitetu CSR przy CCBE

Prof. J. Jarpa Dawuni – profesor nadzwyczajny nauk politycznych na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, adwokat przed Sądami Najwyższymi Ghany, dyrektor wykonawczy Institute for African Women in Law

Nida Usman Chaudhary – założycielka Women in Law Initiative Pakistan

Dr Onyoja Momoh – wykładowca prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie w Aberdeen, Barrister (Eng. & Wales), International Family Law, 5 Pump Court Chambers

Doktor prawa Olga Zhukovska – adwokat, Honorowa Prawniczka Ukrainy, ex-członkini Komitetu Apelacyjnego UEFA, Wiceprezydent Unii Adwokatów w Ukrainie

Magdalena Witkowska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka CCBE.

Moderator:

Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Autorką obrazów na plakatach jest polska malarka Elżbieta Szołomiak, urodzona w 1940 roku. Podróżowała po świecie, obserwując kobiety, mieszkające w wielu różnych krajach i malując ich obrazy w różnych sytuacjach. Jak powiedziała, wyrażając zgodę na wykorzystanie jej obrazów na plakatach konferencji. – Wojna to śmierć, jest całkowitym przeciwieństwem kobiecej natury dawania i ochrony życia.

 

English version

On the occasion of Human Rights Day, we invite you to participate in an online event ’Women in the times of war – the role of woman lawyers’.

When?

13th of December 2022, 3 pm- 7 pm Brussels time on Zoom platform, with simultaneous Polish- English interpretation

How to join?

Click simply on the below link:

Join us: https://us02web.zoom.us/j/86375190130?pwd=RTNZa0xPMitJRmNvMnQ1N1hXZG5qdz09
ID: 863 7519 0130

PIN: 466431

The entrance will be open without registration or fees.

Organisers and partners:

 • Regional Bar of Attorneys in Law in Opole
 • European Association of Lawyers (AEA-EAL)
 • Institute for African Women in Law
 • European Bars Federation / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
 • Women in Law Austria

Honorary patronage: 

 • The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Program/Agenda: 

Opening remarks:

 • Ms Katarzyna Bisowska – Dean of the Regional Bar of Attorneys in Law in Opole
 • Ms Maria Slazak – President of the European Association of Lawyers (AEA-EAL)
 • Mr James MacGuill – President of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
 • Ms Izabela Konopacka – Vice-President of the Federation of European Bars (FBE) and Vice-Dean of the Regional Bar of Attorneys in Law in Wrocław

Speakers:

 • Prof. Marci Shore – Associate Professor of History Science University of Yale, specialising in European cultural & intellectual history
 • Ms Osai Ojigho – the Director of Amnesty International’s national office in Nigeria
 • Dr Alix Frank-Thomasser, founder of The Women in Law Initiative, vice-President of Euréseau and Chair of the CSR Committee of CCBE
 • Prof. J. Jarpa Dawuni – Associate Professor of Political Science at Howard University, Washington D.C., barrister-at-Law before the Ghana Superior Courts, Executive Director of the Institute for African Women in Law
 • Ms Nida Usman Chaudhary – the founder of Women in Law Initiative Pakistan
 • Dr Onyoja Momoh – a lecturer in Private International Law at the University of Aberdeen, Barrister (Eng. & Wales), International Family Law, 5 Pump Court Chambers
 • Dr Olga Zhukovska – advocate, Honored Lawyer of Ukraine, ex-member of the Appeals Committee of the UEFA, Vice-President of the Union of Advocates of Ukraine
 • Ms Magdalena Witkowska – Dean of Regional Bar of Attorneys in Law in Gdańsk and Vice-Chair of Human Rights Committee of CCBE

Moderator: 

 • Joanna Wisła-Płonka – Chair of the Foreign Affairs Committee of Regional Bar of Attorneys in Law in Opole

Author of painting on the poster:

 • Polish painter Elzbieta Szolomiak, born in 1940. She used to travel over the world, observing women living in many different countries and painting their pictures in very different situations.

Join us on Zoom, on the 13th of December 2022, 3 pm- 7 pm!

Zobacz także