Kolejny kandydat na Prezesa KRRP

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach r.pr. Ryszard Ostrowski zapowiedział kandydowanie na funkcję Prezesa KRRP. Oświadczenie to Ryszard Ostrowski złożył podczas odbywającego się w dniu 8 października br. spotkania dziekanów rad izb okręgowych. Spotkanie to miało miejsce przy okazji ostatniego w tej kadencji posiedzenia Krajowej Rady.

Wybór Prezesa KRRP nastąpi podczas zwołanego na 3-5 listopada br. Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Dotychczas kandydowanie na Prezesa KRRP zgłosili też r.pr. Maciej Bobrowicz – który pełnił już tę funkcję w latach 2007-2013, oraz r.pr Maria Ślązak – aktualna wiceprezes KRRP i Prezydent CCBE w 2015 r.

Zobacz także