Komunikat Kapituły Funduszu Seniora KRRP w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusach sanatoryjnych w 2018 r.

Szanowni radcowie prawni seniorzy,

Informuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych, na posiedzeniu w dniu 06.12.2017 r., podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych dla radców prawnych seniorów.

Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów, która znajduje wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach ich uczestników. W 2017 r., radcowie prawni seniorzy ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyli w poszczególnych spotkaniach i – oprócz możliwości wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń o imprezach integracyjnych organizowanych przez Kluby Seniora Ich macierzystych okręgowych Izb – mieli możliwość poznania fragmentów naszego kraju, a także wypoczynku i rehabilitacji sanatoryjnej. Ze szczególną sympatią odnotowujemy świętowanie przez radców prawnych seniorów 35- lecia naszego samorządu radcowskiego na ogólnopolskim spotkaniu w Poznaniu.

Informuję również, że Kapituła Funduszu Seniora na posiedzeniu w dniu 6.12.2017 r., zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2018 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.

Przedstawiam w załączeniu komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat poniższy zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych i sanatoryjnych.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Zobacz także