Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Dla mieszkańców Europy aktem o szczególnym znaczeniu jest Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantująca szereg praw, w szczególności tych o charakterze podstawowym. Należy do nich m.in. prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Konwencja wskazuje też na zakaz stosowania takich bezprawnych praktyk jak dyskryminacja czy tortury.
Link do pełnego tekstu Konwencji m.in. w języku polskim można znaleźć tutaj: http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts/convention
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi z okazji Dnia Praw Człowieka przez Radę Europy:
1. plakatem z okazji Dzień Praw Człowieka
2. broszurą dla dzieci w języku angielskim pt. „Wear your rights” (“Noś swoje prawa”)

Załączniki do pobrania

Zobacz także