Komunikat prasowy

W załączeniu publikujemy komunikat prasowy nr 145/16 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczący nakładania przez państwa członkowskie na podmioty świadczące usługi elektroniczne ogólnego obowiązku zatrzymywania danych (Wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i in.)

Załączniki do pobrania

Zobacz także