III edycja Europejskiego Dnia Prawnika – 9 grudnia 2016 r.

Europejski Dzień Prawnika (EDP) ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. EDP jest obchodzony 10 grudnia wspólnie z ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Ochrony Praw Człowieka.

W trakcie lekcji o prawie obywateli do sądu w Krakowie – fot. r. pr. Karolina Radosz

Trzecia edycja Europejskiego Dnia Prawnika promowała dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, w tym w szczególności prawo do porady i pomocy prawnej ze strony radców prawnych.

Wzorem poprzednich edycji Europejski Dzień Prawnika promuje korzystanie przez obywateli ze swoich praw gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty międzynarodowe – Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Europejski Dzień Prawnika służy także szerzeniu wiedzy w społeczeństwie o roli radców prawnych jako filaru wymiaru sprawiedliwości gwarantujących prawo obywateli do sądu poprzez zapewnianie niezależnej pomocy prawnej i obrony wszystkich, których prawa są naruszane lub zagrożone.
Bez porady świadczonej przez niezależnego radcę prawnego, chronionego przez silny i niezawisły od państwa samorząd, gwarantującego obywatelowi zachowanie jego spraw w absolutnej poufności i działającego w jego interesie, człowiek pozostaje sam wobec potęgi państwa symbolizowanej przez prokuratora i aparat przymusu, często bezradnego w obliczu skomplikowanego prawa.
Wiedza roli radców prawnych i ich znaczeniu dla społeczeństwa powinna być elementem edukacji prawnej, pozwalającej ludziom na świadome korzystanie z przysługujących im praw. Dlatego Europejski Dzień Prawnika jest obchodzony co roku w Okręgowych Izbach radców Prawnych w formie jednodniowego projektu edukacyjnego – lekcji w szkołach ponadpodstawowych i średnich.

W tym roku lekcje te odbywały się już po raz trzeci na obszarze całego kraju. W wielu miejscowościach nawiązana została stała współpraca między samorządem, a Kuratoriami Oświaty oraz poszczególnymi szkołami, dzięki czemu edukacja prawnicza i spotkania radców prawnych z uczniami i nauczycielami odbywają się również w trakcie roku szkolnego.

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości radcowie prawnik przygotowali innowacyjny poradnik dla młodzieży z gimnazjów i liceów „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który razem z materiałami dodatkowymi jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:  https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/


Dane o zaangażowaniu radców prawnych
w realizację 3 edycji Europejskiego Dnia Prawnika:

Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba radców prawnych biorących udział w projekcie edukacyjnym Liczba szkół uczestniczących w projekcie edukacyjnym
Białystok 31 radców prawnych i aplikantów radcowskich 29 szkół
Bydgoszcz 19 radców prawnych i aplikantów radcowskich 15 szkół
Gdańsk 24 radców prawnych i aplikantów radcowskich 24 szkoły
Katowice 10 radców prawnych i aplikantów radcowskich 10 szkół
Kielce 3 radców prawnych i aplikantów radcowskich 3 szkoły
Koszalin 1 aplikant radcowski 1 szkoła
Kraków* 12 radców prawnych i aplikantów radcowskich 11 szkół/14 lekcji
Lublin 10 radców prawnych i aplikantów radcowskich 11 szkół/20 lekcji
Łódź 8 radców prawnych i aplikantów radcowskich 8 szkół
Olsztyn 10 radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 szkół/15 lekcji
Opole** 15 radców prawnych i aplikantów radcowskich 13 szkół
Poznań*** 22 radców prawnych i aplikantów radcowskich 21 szkół
Rzeszów 2 radców prawnych 3 szkoły
Szczecin 13 radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 szkół
Toruń 11 radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 szkół
Wałbrzych 12 radców prawnych i aplikantów radcowskich 14 szkół
Warszawa 28 radców prawnych i aplikantów radcowskich 24 szkoły
Wrocław**** 6 radców prawnych i aplikantów radcowskich* 6/32 szkoły
Zielona Góra 8 radców prawnych i aplikantów radcowskich 8 szkół
Razem: 244 radców prawnych i aplikantów radcowskich 248 szkół

*OIRP w Krakowie zorganizowała ponadto:
– konferencję „Prawnik przyszłości” we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
– audycję w Radiu Kraków o Europejskim Dniu Prawnika;
– koncert charytatywny „Praw(n)e serca” pod honorowym patronatem Prezesa KRRP, Dziekana WPiA UJ i Prezesa SO w Nowym Sączu.

**OIRP w Opolu zorganizowała dodatkowo:
– udział uczniów w symulacji rozprawy w Sądzie Okręgowym w Opolu;
– pokaz filmu „Lincz” i dyskusja o dopuszczalnych sposobach wymierzania sprawiedliwości;
– gra plenerowa dla radców prawnych w ośrodku szkoleniowym w Poraju;
– mecz między drużynami radców prawnych, adwokatów i prokuratorów w piłce halowej w Częstochowie;
– pokaz platformy internetowej do nauki angielskiego języka prawniczego.

***OIRP w Poznaniu zorganizowała także spotkanie dla radców prawnych – seniorów poświęcone idei obchodów Europejskiego Dnia Prawnika.

****OIRP we Wrocławiu w okresie listopad/grudzień prowadziła projekt edukacyjny „Prawo w szkole” w 32 szkołach, w tym w Europejskim Dniu Prawnika w 6 szkołach.

 

Galeria:

Zobacz także