Komunikat w sprawie zmian w wysokości opłat za czynności radców prawnych

Wobec pojawiających się w mediach informacji sugerujących, iż zapadła już decyzja w sprawie obniżenia opłat za czynności radców prawnych uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r., do Krajowej Rady Radców Prawnych nie wpłynęły żadne projekty obejmujące swoją materią obecną treść rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Projekty takie nie są również dostępne na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W wykazie prac legislacyjnych dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyłącznie informacja o trwających pracach nad powyższymi projektami.

Zgodnie z ustawą, Minister Sprawiedliwości wydaje rozporządzenia w tej materii po zasięgnięciu opinii KRRP. Opinia, jaką zajmie KRRP wobec przesłanych jej projektów rozporządzeń, zostanie podana do publicznej wiadomości równocześnie z jej przesłaniem Ministrowi.

r. pr. Stefan Mucha
Rzecznik Prasowy KRRP

Zobacz także