Konferencja Chiny – Hong Kong – Polska

26 października 2016 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała konferencję „Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne”. W realizacji tego wydarzenia z naszym samorządem współpracowała Krajowa Izba Gospodarcza, w siedzibie której odbyła się konferencja. Partnerstwo obydwu organizacji miało na celu wzmocnienie kontaktu pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców i środowiskiem radców prawnych w kontekście przyszłej współpracy przy obsłudze biznesowej i prawnej inwestycji chińskich w Polsce. Inicjatywa ta wpisuje się w działania Polski i Chin zmierzające do wzmocnienia wzajemnych kontaktów i strategicznego współdziałania, czego przejawem były wizyty: Prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach w 2015 roku i Przewodniczącego Xi Jinpinga w Polsce w tym roku.

W Konferencji, oprócz ponad 120 radców prawnych i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, uczestniczyli między innymi Xu Jian, Ambasador Chin w Polsce, Betty Ho, przedstawicielka rządu Hong Kongu, Wang Junfeng, Prezes Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Prawników, Steven Thiru, Prezes Adwokatury Malezji, Melissa Pang, Wiceprezes Stowarzyszenia Prawników Hong Kongu oraz Maciej Wilk z Biura Konsultacyjnego Hong Kongu w Polsce.

Rosnące znaczenie Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Prawników i podejmowane przez to Stowarzyszenie działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w Chinach znajdują odzew wśród prawników na Zachodzie. Szereg Adwokatur (Amerykańska, Angielska, Niemiecka, Izraelska, Japońska czy Australijska) zawarło porozumienia o współpracy z tą organizacją; podobną inicjatywę podjęła Krajowa Rada Radców Prawnych. 26 października 2016 roku podpisano dwa memoranda o wzajemnym współdziałaniu pomiędzy samorządem radców prawnych i samorządem solicitorów w Hong Kongu i samorządem prawników chińskich.

W trakcie konferencji prelegenci chińscy przedstawili informacje o ustroju prawnym Hong Kongu, który jest dla biznesu i prawników „bramą” do Chin kontynentalnych, o możliwościach wsparcia wzajemnego handlu, inwestycji i zakładania firm w Hong Kongu, przez rząd tego regionu, a także o możliwościach związanych z realizacją projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku” zainicjowanego przez Chiny w 2013 roku oraz o roli Polski, polskiego biznesu i polskich radców prawnych w realizacji tego projektu w naszym kraju. Obecny na konferencji prezes Adwokatury Malezyjskiej poinformował uczestników o uwarunkowaniach prawnych inwestowania i rozwiazywania sporów w jego kraju, a nadto zaapelował o międzynarodową solidarność z jego samorządem, którego niezależność jest zagrożona przez działania władz publicznych. Radcy prawni zadeklarowali poparcie dla zapewnienia rządów prawa w Malezji.

W trakcie pobytu w Polsce delegacja chińska oraz reprezentanci KRRP zostali przyjęci w siedzibie Sądu Najwyższego przez sędziego Józefa Iwulskiego, Prezesa SN oraz w siedzibie Krajowej Rady Sadownictwa przez sędziego Dariusza Zawistowskiego, przewodniczącego KRS. W kolejnym dniu, wspólnie z Dariuszem Sałajewskim, Prezesem KRRP, Marią Ślązak, Wiceprezes KRRP i Grzegorzem Wyszogrodzkim, Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Sekretarzem Stanu Krzysztofem Szczerskim, Podsekretarzem Stanu Anną Surówką Pasek oraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Z kolei w trakcie spotkania w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych z Podsekretarzem Stanu Łukaszem Piebiakiem i władzami samorządu radcowskiego omówiono możliwości wykorzystania potencjału radców prawnych dla obsługi inwestycji chińskich w Łodzi, która leży w korytarzu transportowym „Nowego Jedwabnego Szlaku” i połączona jest linią kolejową z Chengdu w Chinach. Dodatkowo odbyło się spotkanie, w Ministerstwie Sprawiedliwości z ministrem Marcinem Warchołem oraz z przedstawicielami Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego celem omówienia możliwości współpracy pomiędzy samorządami, ministerstwami i ośrodkami uniwersyteckimi dotyczącej wymiaru sprawiedliwości obydwu krajów.

Zobacz także