Konferencja „Mediacja administracyjna”

„Mediacja administracyjna” to temat zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, pod patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki, konferencji, jaka odbyła się 20 września 2018 r. Spotkanie w Katowicach adresowane do organów samorządu terytorialnego było pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

Lista prelegentów gwarantowała najwyższy poziom merytoryczny, a poszczególni mówcy wskazywali nie tylko na możliwości, jakie niesie ze sobą mediacja administracyjna, ale także pola, na jakich mediacja administracyjna może zaistnieć w szerokim zakresie.
Większość mówców zwracała uwagę na bardzo trudne początki w stosowaniu tej instytucji z uwagi na władczy model sprawowania administracji. – Mediacja w postępowaniu cywilnym ma już dziesięć lat i jej początki były również bardzo trudne – powiedział radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Jeśli przykłady i informacje o pozytywnie zakończonych sprawach i przykłady takich spraw dotrą do szerokiego gremium odbiorców, mediacja ma szansę na zaistnienie również w postępowaniu administracyjnym.
Prof. Grzegorz Łaszczyca zwrócił uwagę na możliwe pola zastosowania mediacji administracyjnej. – W odniesieniu do obowiązku lub uprawnienia, które jest objęte sferą uznania administracyjnego. Następnie w zakresie obowiązku lub uprawnienia, którego treść, rozmiar, sposób wykonania, itp. mogą być elastycznie kształtowane przez organ w postaci warunków, zasad, wymagań, itp. (np. przy wydawaniu warunków zabudowy) oraz wreszcie w stosunku do obowiązków i uprawnień, które są podzielne tak co do treści zasadniczej (np. wymiar kary), jak i co do ewentualnych klauzul dodatkowych (np. terminu) – mówił.
Prof. Czesława Martysz wskazał z kolei na zagrożenie, że mediacja może podzielić los innej instytucji w postępowaniu administracyjnym – ugody, która nie znalazła szerszego zastosowania.
Radca prawny Ewelina Żak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazywała na konieczność rozwiązania problemów wynikających z zastosowania przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych w aspekcie zawierania ugód w wyniku przeprowadzonych mediacji.
Przeważała jednak opinia, że możliwość skorzystania z mediacji jest pozytywną tendencją, której szersze zastosowanie miałoby z pewnością ożywczy wpływ na przeciążony wymiar sprawiedliwości.
Współorganizatorem i pomysłodawcą konferencji była pani mec. Joanna Botiuk – Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

 

Zobacz także