Konferencja naukowa „Prokuratoria Generalna – 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego”

W dniu 18 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się jubileuszowa konferencja naukowa „Prokuratoria Generalna – 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, posłowie i senatorowie, wojewodowie, prezesi sądów oraz reprezentanci samorządów prawniczych i świata nauki. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości odbyły się dwa panele: pierwszy poświęcony Prokuratorii Generalnej w perspektywie historycznej i prawnomiędzynarodowej, zaś drugi – Prokuratorii Generalnej w obliczu aktualnych wyzwań. Zostały przedstawione założenia legislacyjne i perspektywy nowej ustawy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co może mieć duży wpływ na rynek usług prawnych świadczonych przez radców prawnych. Akcenty dotyczące zmian w funkcjonowaniu Prokuratorii pojawiły się także w oficjalnym wystąpieniu p.o. Ministra Skarbu Henryka Kowalczyka, nadzorującego Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. W konferencji uczestniczył prof. Arkadiusz Bereza, reprezentując samorząd radców prawnych.

Zobacz także