Konferencja pt. „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”

Konferencja pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” jest organizowana w dniach 7-10 września 2017 r. w Olsztynie przez:

  • Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz
  • Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Ma ona na celu przybliżenie jej uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR – General Data Protection Regulation), aspektów praktycznych jego wejścia w życie, a także przekazania uczestnikom konferencji rekomendacji, w jaki sposób prawnicy oraz ich Klienci powinni przygotować się do wykonywania nałożonych w nim obowiązków. W zamyśle organizatorów konferencji, ma ona mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i funkcjonalny i dawać odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych na gruncie przede wszystkim obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania przedsiębiorców.

Celowo do udziału w konferencji zaprosiliśmy nie tylko prawników, ale także informatyków oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w uznanych przedsiębiorstwach. Chcemy bowiem poza analizą praktyczną aspektów prawnych GDPR pokazać, w jaki sposób ustrzec się przed zagrożeniami cyfrowymi i elektronicznymi, a tym samym nie dopuścić do naruszenia przepisów tego aktu prawnego. Należy przy tym zauważyć, że nieznajomość prawa w tym obszarze może być niezwykle kosztowna, albowiem kary pieniężne za naruszenie przepisów GDPR mogą dochodzić do 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego. Przedsiębiorstwa powinny zatem – poza przygotowaniem prawnym – skupić się także na wdrożeniu systemów chroniących przed zaawansowanymi i ukierunkowanymi atakami, do odparcia których nie wystarczą już tradycyjne środki obecnie stosowane. Innym niezwykle ważnym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas konferencji będzie kwestia zarządzania prawami dostępu do danych osobowych w przedsiębiorstwach, która to kwestia obecnie jest w dużej większości przedsiębiorstw traktowana marginalnie. Wśród tematów wystąpień znajdą się również:

  • najlepsze praktyki w ochronie danych osobowych w kontekście GDPR,
  • narzędzia bezpiecznego, efektywnego oraz zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych (w tym w aspekcie transgranicznym),
  • wyzwania dla prawników w związku z wejściem w życie GDPR,
  • rekomendacje dla prawników „krok po kroku” jak przygotować Klientów do nowej rzeczywistości prawnej.

Prelegentami na konferencji będą zarówno polscy, jak i zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych. Swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in. adw. Xawery Konarski, prof. dr hab. Przemysław Polański oraz dr Marlena Sakowska-Baryła. Tematyka konferencji zainteresuje z pewnością radców prawnych i adwokatów, sędziów, administratorów danych osobowych, osoby zajmujące się compliance, a także przedsiębiorców. Podczas konferencji zostaną poruszone także inne kwestie związane z ochroną danych osobowych w Europie oraz na świecie.

Za udział w Konferencji przyznawane będą dla adwokatów i radców prawnych punkty szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego według przyjętych ogólnie zasad.

Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy także bogaty program kulturalny, który pozwoli im odkryć piękno i gościnność Warmii i Mazur. W konferencji będzie uczestniczyć także wielu prawników zagranicznych, co będzie doskonałą okazją do nawiązania współpracy i poznania się bliżej, a także wymiany poglądów nie tylko natury prawnej.

 

Zobacz także