Konferencja w SGH na temat unikania opodatkowania a bezpieczeństwa państwa

16 marca konferencja „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” przyciągnie do SGH specjalistów zajmujących się tą tematyką. Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Konferencję Patronatem objęła Krajowa Rada Radców Prawnych

Szef CAiSP SGH, prof. Dominik Gajewski, tak definiuje problem, z którym zmagają się instytucje państwowe: „Zjawisko międzynarodowego unikania i uchylania się od opodatkowania jest coraz bardziej odczuwalne w Polsce. Wykorzystywane są liczne instrumenty optymalizujące opodatkowanie, od najprostszych konstrukcji po skomplikowane rozwiązania z zakresu inżynierii finansowej i podatkowej. Najnowsze szacunki ekspertów Komisji Europejskiej alarmują, że polski budżet traci z tytułu międzynarodowego unikania opodatkowania CIT dziesiątki miliardów złotych rocznie. To zjawisko jest już nie tylko zagrożeniem dla interesów budżetowych państwa, ale również dla bezpieczeństwa narodowego.”

Międzynarodowe unikanie opodatkowania stało się zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym. Nie ogranicza się już do agresywnej optymalizacji opodatkowania, ale jest również związane m.in. ze szkodliwą konkurencją podatkową pomiędzy państwami członkowskimi UE.

W ramach konferencji odbędą się cztery bloki tematyczne:
1. Rola państwa w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych skutecznych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.
2. Luka w VAT – zagrożeniem dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego.
3. Czy prawo unijne może mieć wpływ na skuteczną walkę z unikaniem opodatkowania?
4. Rola sądownictwa administracyjnego i innych instytucji państwowych w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Strona internetowa konferencji: www.sgh.waw.pl/podatki-bezpieczenstwo

Kontakt dla mediów:
dr Piotr Karwowski
rzecznik prasowy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 9947, 691 112 448
piotr.karwowski@sgh.waw.pl

Zobacz także