Konferencja „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. Wydarzenie adresowane do sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Wśród organizatorów konferencji znajdują się: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacje organizacyjne:
Data konferencji: 3 marca 2017 r. (piątek)
Miejsce konferencji: Sala Koncertowa Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury Im. K. Bochenek (Dawne: Górnośląskie Centrum Kultury), Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 2
Rejestracja: udział w konferencji jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów). Ze względu na ograniczoną liczbę miejs oraz wymogi związane z koniecznością zapewnienia cateringu uczestnikom konferencji, prosimy o rejestrację przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: sedziowie.konstytucja@gmail.com
O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także