Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rozwoju

Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 29 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w której uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Projekt obejmuje swoim zakresem m. in. wprowadzenie do porządku prawnego instytucji notarialnych nakazów zapłaty, które stanowiłyby niejako alternatywę dla nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu upominawczym. Obecny na konferencji przedstawiciel Ośrodka, podkreślił m.in. konieczność wyraźnego przewidzenia w treści projektowanej regulacji przepisów, które odnosiłyby się do zasad zwrotu kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych. Postulat ten dotyczy kosztów pełnomocnika zarówno na etapie wydawania notarialnych nakazów zapłaty, jak również na etapie postępowania sądowego po wniesieniu sprzeciwu do sądu.

Podobnie jak szereg innych sugestii przedstawionych w przedłożonej uprzednio opinii OBSiL KRRP, postulaty te spotkały się z aprobatą autorów projektu, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanym zestawieniu uwag. Wprowadzenie tych rozwiązań do kolejnej wersji projektu, a w szczególności ich kształt, będzie monitorowany przez ekspertów OBSiL w ramach prac bieżących.