Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Komitet ds. Zagranicznych po raz trzeci ogłasza Konkurs dla Okręgowych Izb Radców Prawnych na najlepsze projekty zagraniczne. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie działalności zagranicznej Izb, włączanie w tę działalność jak najszerszego grona radców prawnych i upowszechnianie dorobku kontaktów zagranicznych naszego samorządu. Termin składania projektów mija 7 października 2016 r.

Formularz wniosku – III edycja konkursu dla OIRP

Regulamin III edycji Konkursu

Zobacz także