Konferencja “Własność intelektualna w działalności innowacyjnego przedsiębiorcy”