TRALIM 3 – seminaria dotyczące prawa migracyjnego w Nikozji i Las Palmas

Do 7 maja 2024 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w wydarzeniach w projekcie TRALIM 3 dotyczącym prawa migracyjnego. Jednodniowe seminaria połączone z trwającymi dwa dni wizytami studyjnymi odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. w Nikozji oraz 12-14 czerwca 2024 r. w Las Palmas. Aby wziąć w nich udział należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w treści maila, którego wydarzenia dotyczy zgłoszenie.

Oba seminaria będą miały różne programy. Wydarzenie w Nikozji koncentrować się będzie na prawie migracyjnym i azylowym w kontekście uchodźców i migrantów z grup w sposób szczególnie narażonych na dyskryminację, natomiast w ramach seminarium w Las Palmas uczestnicy zgłębiać będą regulacje prawne w kontekście uchodźców i migrantów w ujęciu ogólnym. Po obu seminariach, które odbędą się pierwszego dnia, jego uczestnicy wezmą udział w trwającej dwa dni krótkiej wizycie studyjnej w instytucjach na co dzień poruszających się w obszarach prawa migracyjnego i azylowego.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w wydarzeniach przysługuje prawo do dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony, ponadto należy korzystać z tabeli nr 2 (która jest korzystniejsza niż tabela nr 1).

Dieta pobytowa (dla pokrycia kosztów noclegu, wyżywienia i podróży na miejscu) dla uczestników będzie składać się ze wspólnej kwoty wynoszącej 150 EUR x 2 dni = 300 EUR za seminaria oraz 150 EUR x 3 dni = 450 EUR za krótkie wizyty studyjne – a więc łącznie 750 euro, pod warunkiem wzięcia udziału w całości seminarium i w całości wizyty studyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w wydarzeniach mija 7 maja 2024 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Seminaria oraz krótkie wizyty studyjne są kolejnymi z cyklu wydarzeń w ramach projektu TRALIM 3 (https://elf-fae.eu/tralim/), organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także