Kongres restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” – konferencja naukowa pod patronatem KIRP  

Restrukturyzacja i finansowanie przedsiębiorstw, postępowania upadłościowe i sanacyjne, restrukturyzacja prewencyjna i przymusowa – to zagadnienia, które były omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia. Krajowa Izba Radców Prawnych objęła to wydarzenie patronatem.

 

Podczas konferencji uczestnicy wymieniali się doświadczeniami związanymi z tematyką procesów restrukturyzacyjnych, finansowaniem przedsiębiorstw i praktyką prawa upadłościowego. Zawierały one spostrzeżenia ekspertów z różnych dziedzin i obszarów działania, m.in. sędziów, radców prawnych, adwokatów,  doradców restrukturyzacyjnych, przedsiębiorców, w tym beneficjentów pomocy publicznej oraz sektora bankowego.

Paneliści zgodzili się z tezą, że pandemia w istotny sposób przyczyniła się do wzrostu liczby wniosków upadłościowych wśród przedsiębiorców. Stąd zaistniała potrzeba uruchomienia systemowego mechanizmu wsparcia, jakim stał się program „Polityka nowej szansy” – jako odpowiedzi na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian.

Podczas panelu dyskusyjnego została również poruszona tematyka związana z restrukturyzacją banków oraz wejściem w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Uczestnicy wymieniali doświadczenia związane z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, wykorzystywaniem procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, a także finansowaniem przedsiębiorstw w restrukturyzacji sądowej. Paneliści zgodnie stwierdzili, że dzięki postępującej informatyzacji służb skarbowych osiągnięto zamierzony cel, jakim była większa transparentność przebiegu procesów sądowych. Dzięki uruchomionemu rejestrowi KRZ ujawniane mogą być dane dotyczące m.in. osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. – Wierzyciele powinni więcej wiedzieć o swoim dłużniku, a wprowadzony od grudnia nowy system teleinformatyczny im to umożliwia – ocenili uczestnicy konferencji.

Konferencja odbyła się 9 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Została objęta patronatem m.in. Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda i INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego IA.

 

Zobacz także