Konstytucja w państwie demokratycznym – konferencja w Poznaniu

Szerokie grono wybitnych znawców prawa konstytucyjnego, państwowego i wyborczego uczestniczyło jako prelegenci w konferencji naukowej samorządu radców prawnych, która odbyła w Poznaniu w dniach 21 – 22 października br. pod hasłem „Konstytucja w państwie demokratycznym”.

W sześciu sesjach tematycznych konferencji – dotykających różnych obszarów i relacji między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – zaprezentowało się – jako paneliści czy moderatorzy – ponad trzydziestu praktyków i teoretyków wspomnianych dziedzin prawa, wywodzących się też z wydziałów prawa niemal wszystkich czołowych ośrodków akademickich w kraju. Byli wśród nich ponadto – była premier, honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej – Hanna Suchocka, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień i Bohdan Zdzienicki , Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak. Moderatorem jednej z sesji pt. „Jaki kształt wymiaru sprawiedliwości ?” był r.pr. Arkadiusz Bereza – wiceprezes KRRP, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie, prof. UMCS w Lublinie.

Inicjatorami i organizatorami konferencji były okręgowe izby radców prawnych w Poznaniu i Wrocławiu, przy wsparciu Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zabierając głos wśród osób otwierających konferencję Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski pod adresem Dziekana Rady OIRP w Poznaniu r.pr. Zbigniewa Tura skierował gratulacje i podziękowania dla inicjatorów i wszystkich organizatorów, podkreślając jednocześnie, że odbywana w tym właśnie czasie konferencja stanowi uwieńczenie aktywnego udziału środowiska radców prawnych w procesie tworzenia i stosowania prawa oraz debacie publicznej w kończącej się kadencji władz krajowych samorządu.

Zobacz także