Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Konsultacje projektu zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Konsultacje projektu zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Udoskonalony program aplikacji radcowskiej to odpowiedź na wymagania rynkowe, rozwój technologiczny, a także oczekiwania stawiane osobom mającym w przyszłości wykonywać zawód zaufania publicznego. Uelastycznienie wymagań stawianych aplikantom łączymy ze zwiększeniem zakresu oferty szkoleniowej.

Projekt zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej był przedmiotem czerwcowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, która przyjęła założenia nowego regulaminu i rozpoczęła ocenę dokumentu pod względem zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej. Kolejnym etapem oceny jest skierowanie projektu do wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji środowiska samorządu radcowskiego.

Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła wszelkie niezbędne działania mające na celu wprowadzenie zmian Regulaminie odbywania aplikacji zgodnie procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.) oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 173, str. 25).

Wszystkich aplikantów radcowskich, którzy zechcą podzielić się z nami opinią, propozycją czy sugestią dotyczącą treści projektowanej uchwały uprzejmie prosimy o ich przesłanie w terminie do 6 września 2023 r. na adres mailowy kirp@kirp.pl.

<<PLIK DO POBRANIA>>

Po konsultacjach projekt trafi pod obrady Krajowej Rady Radców Prawnych, które planowane jest na wrzesień.