Konto pełnomocnika na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Nawet jeśli pełnomocnik nie ma na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych konta, a sąd wyśle do niego dokumenty, może uznać, że zostały one doręczone. Dlatego tak istotne, aby każdy zawodowy pełnomocnik założył na portalu konto.

Kwestia doręczeń pism elektronicznych pełnomocnikom była głównym tematem spotkania zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Spotkanie, które odbyło się online 8 grudnia br., dotyczyło funkcjonowania portalu po wprowadzeniu zakładki „Moje doręczenia” oraz kolejnych potencjalnych modyfikacji. Od 29 listopada do 8 grudnia dokonano 92 553 doręczeń, z czego 43 267 jest już odebranych.

Uczestnicy – przedstawiciele samorządów prawniczych – zwracali uwagę na to, że nie wszyscy pełnomocnicy mają konto w portalu. W sytuacji, gdy pełnomocnik nie ma na portalu założonego konta, a sąd wyśle do niego dokumenty, może uznać, że zostały one doręczone. W przypadku czynnych zawodowo pełnomocników, którzy w przyszłości będą zakładać konto na Portalu Informacyjnym, kluczowe jest również, aby prawidłowo określili jego typ.

Podczas spotkania omawiane były także wcześniejsze rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian do portalu. Przedstawiciele samorządów prawniczych proponowali m.in.:

  • możliwość powiązania konta pełnomocnika z różnymi adresami e-mail;
  • wprowadzenie funkcjonalności odnotowywania w systemie wygaśnięcia pełnomocnictwa;
  • wprowadzenie funkcjonalności zbiorczego nadawania dostępu do spraw użytkownikom subkont;
  • wprowadzenie kalendarza pełnomocnika;
  • dostęp do spraw w różnych apelacjach (bez przełączania pomiędzy portalami);
  • możliwość komunikacji z sądem;
  • możliwość zamawiania za pośrednictwem portalu akt spraw do czytelni z możliwością oznaczenia daty i godziny udostępnienia akt; wykorzystanie aplikacji mObywatel;
  • doręczanie pism procesowych pomiędzy pełnomocnikami w sprawie za pośrednictwem portalu ;
  • zmiany legislacyjne – uregulowanie statusu Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

 

 

Zobacz także