Kryształowe Serca Radcy Prawnego rozdane!

Niesienie bezinteresownej pomocy prawnej pro publico bono jest dla nich czymś oczywistym, elementem codziennej pracy. Krajowa Rada Radców Prawnych szczególnie docenia radców, którzy takiej pomocy udzielają, organizując już XIV edycję konkursu Kryształowe Serca Radcy Prawnego. W tym roku statuetki Kryształowych Serc Kapituła Konkursu przyznała dziewięciorgu radcom prawnym, swojego laureata wybrali także internauci. Po raz pierwszy przyznano wyróżnienia Prezesa KRRP oraz wyróżnienie współpracującego z KRRP Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 4 czerwca.

Galę finałową konkursu poprowadziła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków kapituły konkursu, zaproszonych gości, a przede wszystkim bohaterów dnia – radców prawnych nominowanych w tegorocznej edycji konkursu Kryształowe Serca Radcy Prawnego.

– Zwykle, gdy na takich uroczystościach pojawiają się przedstawiciele kapituły, wszyscy zebrani zastanawiają się, w jaki sposób byli oni w stanie dokonać tak trudnego wyboru. Jak spośród wielu niezwykle ważnych dokonań wybrać te, które zasługują na wyróżnienie? Zawsze w tych momentach odczuwam dyskomfort. I dzisiaj jest podobnie – przyznał Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu. – Bo, jak porównać nieporównywalne, jak zważyć działalność kogoś, kto rzucił wszystko i pojechał na granicę pomagać ofiarom wojny, do pracy kogoś, kto od wielu lat wspiera osoby niepełnosprawne, działa na rzecz obrony praw zwierząt czy wygrywa trudne procesy? Zawsze dokonujemy wyboru z bolącym sercem, ponieważ wszyscy nominowani w konkursie są warci nagrodzenia. Są ludźmi, którzy robią piękne rzeczy. Statuetki Kryształowego Serca są wyrazem naszej wdzięczności dla nich, ale prawdziwą nagrodą dla nich jest satysfakcja płynąca z czynienia dobra – powiedział były Prezes KRRP.

O tym, jak trudno dokonać wyboru laureatów spośród tylu zasłużonych nominowanych osób, mówił także prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.
– W tym roku, jak zresztą w każdej edycji, zabrakło nam Kryształowych Serc. Wyłonienie laureatów było jak zawsze niezwykle trudne, bo przecież wszyscy państwo zasługujecie na nagrodę i najwyższy szacunek. Między innymi dlatego zdecydowałem się rozszerzyć pulę nagród o dwa wyróżnienia Prezesa KRRP. Pragnę także podziękować państwu z nieco innej perspektywy niż mój przedmówca – jako przedstawiciel samorządu radcowskiego. Swoją wieloletnią pracą i zaangażowaniem oprócz pomagania potrzebującym robicie jeszcze jedno – budujecie najlepszy z możliwych wizerunek naszego zawodu. To bardzo ważne, dlatego od 14 lat doceniamy waszą działalność i zaangażowanie – przyznał Włodzimierz Chróścik.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój ogłosiła, że w tym roku kapituła konkursu wybrała dziewięcioro laureatów. Kryształowymi Sercami Radcy Prawnego uhonorowani zostali: Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie, Zbigniew Dworak z OIRP w Katowicach, Angelika Kimbort z OIRP we Wrocławiu, Jakub Ławniczak z OIRP w Białymstoku, Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie, Jerzy Podmokły z OIRP w Bydgoszczy, Justyna Rokita-Kasprzyk z OIRP w Lublinie, Anna Strama z OIRP w Krakowie i Michał Urban z OIRP w Gdańsku.

Dodatkowo swojego laureata wskazali internauci w głosowaniu online, w którym wzięło udział 7 tys. osób. Nagrodę internautów za wyróżniającą działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc otrzymał Krzysztof Balczunas z OIRP w Wałbrzychu.

Wyróżnienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych trafiły do Piotra Cybuli z OIRP w Krakowie oraz Michała Pankiewicza z OIRP w Poznaniu.

Po raz pierwszy swojego laureata wybrało współpracujące z KIRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. – Nie mogliśmy nie odpowiedzieć na zaproszenie, aby wyłonić naszego laureata konkursu. Włączenie się w tę inicjatywę to dla nas wielki zaszczyt. Wybór jednej osoby, którą chcielibyśmy nagrodzić, spośród 21 nominowanych, okazał się niezwykle trudny – powiedziała Joanna Rossa, dyrektor Rynku Kancelarie Prawne i dyrektor Rynku Produktów HR Wolters Kluwer Polska. Wyróżnienie wydawnictwa otrzymał r.pr. Piotr Cybula z OIRP w Krakowie.

W imieniu nominowanych i laureatów głos zabrała mec. Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie. – Pragnę, w imieniu wszystkich nominowanych, wyróżnionych i laureatów podziękować członkom Krajowej Rady Radców Prawnych, Dziekanom Rad Okręgowych Izb Radów Prawnych i członkom kapituły konkursu za zwrócenie uwagi na naszą działalność i danie nam możliwości uczestnictwa w tej uroczystości. Panuje powszechne przekonanie, że działania pro publico bono przynoszą benefity tylko osobom korzystającym ze wsparcia. Ale to nieprawda. Korzystamy także my – pomagający. Wspieranie daje niesamowitą satysfakcję, poczucie sensu wykonywanej pracy i wzbogaca nasze życie – powiedziała ze wzruszeniem.

­W kapitule konkursu zasiedli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, były Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z OIRP w Zielonej Górze, Weronika Filiks-Michalska z OIRP w Kielcach, Alicja Juszczyk z OIRP w Krakowie, Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy, Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu oraz Teresa Żurowska z OIRP w Koszalinie.

Uroczysta gala odbyła się 4 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie.

 

Sylwetki laureatów XIV Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego:

r.pr. Magdalena Bartosiewicz, OIRP w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i karnym gospodarczym. Od lat zaangażowana w działalność samorządu radców prawnych, od 2020 roku przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy OIRP w Warszawie, członek Komisji Praw Człowieka KRRP. Zaangażowana w działania z zakresu edukacji prawnej. Współpracuje z Centrum Białoruskiej Solidarności, Grupą Granica. Zaangażowana w pomoc napływających do Polski uchodźców, wspierała m.in. przyjeżdżających do Polski po pokojowych protestach w sierpniu i wrześniu 2020 roku obywateli Białorusi. W sierpniu 2021 roku zaangażowała się w pomoc ofiarom kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Podjęła się budowy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP, które od grudnia 2021 roku rozpoczęło funkcjonowanie przy tej granicy. Organizowała i osobiście angażowała się w obsługę punktów informacji prawnej dla uchodźców z Ukrainy przy punktach recepcyjnych m. st. Warszawy. Współtworzyła, a obecnie koordynuje funkcjonowanie Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP i ogólnopolskiej infolinii pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

r.pr. Zbigniew Dworak, OIRP w Katowicach

Specjalizuje się w prawie medycznym, działa na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Prowadzi szkolenia tematyczne dla wolontariuszy Caritas oraz dzieci i młodzieży, w tym szkolenia z zagrożeń w cyberprzestrzeni. Regularnie udziela bezpłatnych porad osobom, których nie stać na odpłatną pomoc profesjonalnego prawnika: samotnym matkom z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej, osobom bezdomnym i ubogim, uchodźcom z Ukrainy. Współuczestniczył w uruchomieniu Ośrodka Pomocy Obywatelom Ukrainy w strukturach Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

r.pr. Angelika Kimbort, OIRP we Wrocławiu

Absolwentka studiów wyższych prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Od 2020 roku członkini Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu. Od tego czasu aktywnie włącza się i współorganizuje projekty mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, przemocy ze względu na tożsamość płciową oraz pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Od wielu lat działa pro bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony praw zwierząt. Współautorka ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro. Od lutego 2022 roku stale udziela porad prawnych obywatelom i obywatelkom Ukrainy, dotkniętym kryzysem humanitarnym i znajdującym schronienie w Polsce. Tuż po wybuchu wojny aktywnie włączyła się w działalność pomocową, przygotowując apel do polskich władz o możliwości wjazdu do naszego kraju osób z Ukrainy, wraz ze zwierzętami domowymi, które nie mają wymaganych dokumentów. Dzięki zasięgom w jej mediach społecznościowych informacja o ułatwieniach w tym zakresie dotarła do prawie 80 000 osób, była także cytowana przez ukraińskie media.

r.pr. Jakub Ławniczak, OIRP w Białymstoku

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Ukończył Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (HELP) dotyczący implementacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz) oraz standardów i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doradza samorządom. Pomaga pro bono osobom wykluczonym społecznie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kryzys graniczny, m.in. Grupą Granica. Wykonywał obowiązki pełnomocnika przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie wielokrotnie skutecznie ubiegał się o udzielenie zabezpieczenia przed stosowaniem tzw. procedury pushback. W miarę ewolucji kryzysu granicznego pomoc okazała się konieczna również na etapie postępowań tzw. detencyjnych, w ramach których – szczególnie w przypadkach obejmujących udział małoletnich – wielokrotnie dochodziło do umieszczania rodzin w warunkach strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, co często prowadziło do naruszenia standardów związanych z detencją osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, wypracowanych przez ETPCz. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa podlaskiego.

r.pr. Joanna Pińkowska, OIRP w Koszalinie

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim i podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzania w instytucjach publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, prawie zamówień publicznych, prawie ubezpieczeń społecznych i prawie medycznym, prawie rodzinnym. Interesuje się problematyką relacji prawa cywilnego i publicznego. Współpracuje z Koszalińskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Era Kobiet, w którym świadczy pomoc prawną pro bono. Każdemu potrzebującemu pomocy poświęca tyle czasu, ile potrzeba, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu.

r.pr. Jerzy Podmokły, OIRP w Bydgoszczy

Absolwent Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym. Prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, cudzoziemców. Udziela nieodpłatnych porad prawnych nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia aplikacji, tj. 1999 roku. Działa na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności, nawet jeśli pomoc wymaga wystąpienia przeciwko Skarbowi Państwa. Uczestnik organizowanych przez KIRP akcji Niebieski Parasol, współtwórca Stowarzyszenia Hospicjum Św. Elżbiety w Złotowie.

r.pr. Justyna Rokita-Kasprzyk, OIRP w Lublinie

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i konsumenckim. Specjalizuje się również w mediacjach rodzinnych i biznesowych. Przewodnicząca Komisji Rady OIRP w Lublinie ds. wizerunku radcy prawnego. Natomiast zainteresowania zawodowe to prawo rodzinne i konsumenckie. Specjalizuje się również w mediacjach rodzinnych i biznesowych. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie zaangażowana w sprawną organizację efektywnej pomocy osobom uchodzącym przed działaniami wojennymi. Uruchomiła i koordynowała we współpracy z władzami lokalnymi pierwszą całodobową infolinię pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy docierających na teren Lubelszczyzny. Prywatnie zorganizowała kilka transportów pomocy humanitarnej, która została przekazana Ukrainie. Od 2018 roku Justyna Rokita Kasprzyk prowadzi bezpłatne spotkania z kobietami doświadczającymi przemocy w rodzinie, na których porusza zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, reprezentuje też pro bono potrzebujące kobiety przed sądami. W dobie COVID-19 zaangażowała się w bezpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących pomocy, wspierała swoją wiedzą infolinię dla lekarzy i pielęgniarek, udzielając bezpłatnych porad prawnych dla tych grup zawodowych. Od zawsze związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

r.pr. Anna Strama, OIRP w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła kurs z zakresu prawa uchodźczego na Uniwersytecie w Oslo. Specjalizuje się w prawie migracyjnym. Świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony międzynarodowej cudzoziemców. Wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej, szczególnie z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  i dyskryminacją – uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiary handlu ludźmi. Współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, biurem UNHCR w Polsce, European Network on Statelessness, FRONTEX. Zaangażowana w projekty pomocowe, edukacyjne i integracyjne Krakowskiego Centrum Wielokulturowego.

r.pr. Michał Urban, OIRP Gdańsk

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komisji ds. Praw Człowieka i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy OIRP w Gdańsku. Specjalizuje się między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy, prawie rodzinnym, przepisach związanych ze świadczeniem pomocy społecznej oraz regulacjach antydyskryminacyjnych. Działa na rzecz równego traktowania osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, także dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób ze specjalnymi potrzebami: Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacją Dom Marzeń w Gdyni, Fundacją Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk. Odznaczony honorową odznaką „Przyjaciel osób z autyzmem” przyznawaną przez Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną”.

Laureat internautów:

r.pr. Krzysztof Balczunas, OIRP w Wałbrzychu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Służy nieodpłatnym wsparciem osobom ze specjalnymi potrzebami, w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem. Wolontariusz Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM, które wsparł merytorycznie przy organizacji Domu Samopomocy. Jeden z fundatorów Fundacji Czernysz w Potrzebie. Udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej przy zakładaniu Fundacji Panda, która pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Współpracuje z Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Fundacją Daj.

Wyróżnienia Prezesa KRRP:

r.pr. Piotr Cybula, OIRP w Krakowie – także wyróżnienie Wolters Kluwer Polska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz uzupełniających studiów magisterskich
na kierunku kulturoznawstwo w zakresie europeistyki w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną wspólnie przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek International Forum of Travel and Tourism Advocates. Specjalizuje się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2012 roku –międzynarodowej rady naukowej Comitato scientifico Internationale, włoskiego czasopisma „Rivista italiana di Diritto del turismo”. Dwukrotnie – w 2010 i 2011 roku – otrzymał dyplom ministra sportu i turystyki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu kadr dla turystyki, a w 2018 roku – dyplom marszałka województwa małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim. Jest pomysłodawcą i organizatorem aktualnej wciąż akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy’’, w ramach której zorganizował ponad 450 aukcji. Wsparcie na pomoc Ukraińcom z uzyskanych funduszy otrzymały: Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Fundacja Centaurus, Fundacja Wolno Nam, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, Caritas, SOS Wioski Dziecięce Ukraina, Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Fundacja Homo Faber, Stowarzyszenie ,,Hrubieszów Jestem Stąd”.

r.pr. Michał Pankiewicza, OIRP w Poznaniu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkiem Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Aktywnie zaangażowany jest w działania społeczne i samorządowe. Od lat inspiruje środowisko prawnicze, inicjując i organizując w naszym samorządzie akcje pomocy prawnej dla obywateli, w różnych jej formach.  Był inicjatorem i głównym organizatorem pojawienia się radców prawnych poznańskiej izby na Przystanku Wodstook w 2019 roku oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czuwał nad sprawnym przebiegiem prawniczych dyskusji, m.in. o prawnych aspektach nierówności płci, nad prowadzoną poradnią prawną #zapytaj radcę. Ostatnio, w czasach trwającej wojny na Ukrainie, z własnej inicjatywy aktywnie pomaga Ukraińcom. Na początku kwietnia był kierownikiem konwoju wyjątkowej akcji przekazania miastu Lwów dwóch autobusów miejskich, a Caritas Ukraina darów rzeczowych.

W konkursie nominowani byli także:

r.pr. Mateusz Buczkowski – OIRP w Gdańsku
r.pr. Hubert Guz – OIRP w Rzeszowie
r.pr. Oskar Hładki – OIRP w Zielonej Górze
r.pr. Anna Kuźmińska – OIRP w Szczecinie
r.pr. Jerzy Makowski – OIRP we Wrocławiu
r.pr. Aneta Miechowicz – OIRP w Kielcach
r.pr. Michał Rytel – OIRP w Warszawie
r.pr. Jakub Rzeszowski – OIRP w Łodzi
r.pr. Karol Siergiej – OIRP w Olsztynie

Zobacz także