Kryształowe Serce – edycja 2016

Podczas tegorocznej VIII już edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wręczył symboliczne kryształowe serca 17 radcom prawnym i aplikantom radcowskim. Statuetki przyznawane są za bezinteresowną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Łącznie, w VIII edycjach konkursu, wyróżnionych zostało 129 radców prawnych i aplikantów (83 kobiety i 46 mężczyzn). Do 9 izb wyróżnionych dotychczas za działalność pro publico bono dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. Oprócz laureatów, dziekanów okręgowych izb oraz członków Krajowej Rady Radców Prawnych w uroczystości udział wzięli byli prezesi KRRP: r.pr. Zenon Klatka i r.pr. Maciej Bobrowicz, posłowie na Sejm: r.pr. Arkadiusz Myrcha i r.pr. Mirosław Pampuch, r.pr. dr Marcin Mazur – w zastępstwie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Maciej Bardan – I Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska, przedstawiciel partnera biznesowego. Pozostałymi partnerami gali byli: Polski Koncern Naftowy ORLEN, Towarzystwo Ubezpieczeń AVIVA, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk oraz Polkomtel. Patronem medialnym gali Kryształowego Serca Radcy Prawnego był Dziennik Rzeczpospolita.

Zasadą konkursu Kryształowego Serca Radcy Prawnego jest wskazywanie przez Okręgowe Izby Radców Prawnych laureatów, których nominuje Prezydium Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Gdańsku została r.pr. Elżbieta Montwiłł-Kołodziejczyk, która mimo niedogodności wynikających z niepełnosprawności służy bezinteresowną pomocą prawną potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej. Pani mecenas od ośmiu lat udziela pomocy pranej pro bono w Elbląskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej.

Radca prawny Sebastian Uchnast to laureat izby katowickiej. Od 2011 roku współpracuje z rzymskokatolicką Parafią Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich Bytkowie. Pełni dyżury, podczas których wiele osób korzysta z jego nieodpłatnych porad prawnych.

Izba kielecka nominowała radcę prawnego Halinę Łukasiewicz. Pani mecenas udzielała porad prawnych pro bono m.in. współpracując z Oddziałem Zrzeszenia Prawników Polskich dla ludności Sandomierza i okolic, uczestniczyła we wszystkich akcjach Niebieski Parasol oraz prowadzi nieodpłatne poradnictwo w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Koszalinie została radca prawny Teresa Żurowska, która wraz ze stworzoną przez siebie Fundacją „Pokoloruj Świat” zbiera środki na pomoc dla podopiecznych, w tym na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób ciężko chorych.

Radca prawny Kazimierz Skoczeń to laureat OIRP w Krakowie. Od ponad 22 lat systematycznie udziela bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” w Oddziale Terenowym w Nowym Sączu, którego był także współzałożycielem. Mecenas Skoczeń bierze aktywny udział w akcji Niebieski Parasol oraz Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Najmłodszą laureatką była aplikantka radcowska z izby lubelskiej Pani Elżbieta Żochowska. Mimo młodego wieku od trzech lat regularnie udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach.

Radca prawny Katarzyna Mróz to laureatka okręgowej izby radców prawnych w Łodzi. Pani mecenas uczestniczyła we wdrażaniu pilotażowego programu praktycznej nauki prawa w szkołach średnich, uczestniczyła także we wszystkich akcjach pro publico bono w izbie łódzkiej.

Laureat izby olsztyńskiej, mecenas Lech Ciarkowski, przeprowadził wiele spotkań – pogadanek z młodzieżą i dziećmi w siedmiu szkołach w ramach programu praktycznej nauki prawa w szkołach, udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej w tworzeniu organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia „Sokołówek” i Stowarzyszenia przy Szkole Muzycznej w Ciechanowie.

Radca prawny Żaneta Pacud to laureatka okręgowej izby radców prawnych w Opolu. Mecenas Pacud jest współzałożycielem i prezesem Fundacji Innowacji Gospodarczych i Społecznych. Z jej inicjatywy została założona Fundacja Św. Józefa Opiekuna – Rodzinny Dom Dziecka „Druchowie” w Koszęcinie. W ramach tej działalności Pani Mecenas nieodpłatnie reprezentuje dzieci przed sądami w sprawach o zadłużenia odziedziczone po biologicznych rodzicach.

Radca prawny Urszula Budzińska, laureatka izby poznańskiej, bierze udział w aktywizacji radców seniorów poznańskiej izby oraz uczestniczy w ich integracji ze środowiskiem czynnych zawodowo radców prawnych i aplikantów radcowskich. Jako aktywny senior, udziela od wielu lat bezpłatnych porad prawnych organizowanych przez izbę na rzecz mieszkańców Poznania.

Laureatem okręgowej izby radców prawnych w Rzeszowie został radca prawny Jacek Rudnicki, który wyróżnił się w organizacji i realizacji opracowanych przez izbę rzeszowską programów edukacji prawnej pro bono w szkołach.

Pani Magdalena Konkolewska, radca prawny izby szczecińskiej, udziela pomocy materialnej i nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie.

Laureat izby toruńskiej, radca prawny Jacek Cudny, zajmuje się problematyką ochrony praw dzieci. Wspiera organizacje pracujące z dziećmi m.in. świetlicę „Oratorium” we Włocławku, Stowarzyszenie „Kolorowe Sale dla Chorych Dzieci” we Włocławku, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch” we Włocławku oraz Stowarzyszenie „Euro-Dziecko” w Tarnobrzegu.

Laureatka izby w Wałbrzychu, radca prawny Ewa Szwengler, od ponad 5 lat współpracuje z Fundacją „Kobiety zmieniają świat”, w ramach której udziela bezpłatnej pomocy prawnej. Uczestniczy także w wielu lokalnych akcjach bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej organizowanych przez lokalne społeczności.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Warszawie została radca prawny Teresa Zwięglinska, która od początku działalności Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono przy OIRP w Warszawie udziela pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rada prawny Beata Janikowska to laureatka okręgowej izby radców prawnych we Wrocławiu. Mecenas Janikowska udziela darmowych porad prawnych, prowadzi nieodpłatnie sprawy sądowe dla szczególnie potrzebujących oraz wspiera pomocą prawną m.in. Fundację Boromeuszek „EVANGELIUM VITAE” we Wrocławiu. We współpracy z mecenas Zuzanną Nowosad-Bąba założyła Fundację Pomocy Prawnej „MISJA LEX”, której celem jest działalność na rzecz dobra publicznego.

Laureatką OIRP w Zielonej Górze została radca prawny Marta Paczkowska-Przypis. Pani mecenas udziela nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym m.in. w ramach Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gorzowie Wielkopolskim, bierze czynny udział w akcji Niebieski Parasol oraz Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Nagrodę pro bono samorząd radcowski przyznał także okręgowej izbie radców w Toruniu. W trakcie obu zeszłorocznych edycji ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol” wzrosła ilość lokalizacji w stosunku do lat ubiegłych, w których świadczona była bezpłatna pomoc prawna. W ramach inicjatywy lokalnej 20 toruńskich radców prawnych i aplikantów udziela w sposób cykliczny pomocy prawnej w pięciu parafiach na obszarze miasta. Toruńscy radcy i aplikanci aktywnie włączyli się także na zasadzie pro publico bono w akcję Tydzień dla Rodziny. W ramach współpracy z jedną z lokalnych fundacji, OIRP w Toruniu zrealizowała projekt „Inkubator pozytywnych relacji – mediacje szkolne” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. OIRP w Toruniu zainicjowała także szereg innowacyjnych działań zmierzających do promowania profesji poprzez edukację prawną młodzieży, dzieci, rodziców i nauczycieli. Zrealizowano program pilotażowy edukacji prawnej w szkołach średnich w Toruniu i regionie. Do akcji przyłączyło się blisko 70 radców prawnych działających na zasadzie pro bono. Symboliczną statuetkę izbie pro publico bono wręczył także Maciej Bardan, pierwszy wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Podczas tegorocznej gali wręczone zostały honorowe wyróżnienia, które Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznało mecenasowi Fridonowi Sikhuashvili oraz mecenas Klarze Shukvani – prawnikom z Gruzji za szczególne zaangażowanie w działalność pro bono.

Pan Fridon Sikhuashvili od wielu lat świadczy bezpłatną pomoc prawną wszystkim potrzebującym. Reprezentował prawników prześladowanych przez władze lub będących ofiarami przemocy. Pani Klara Shukvani świadczy pomoc prawną pro bono na rzecz osób najuboższych, często pochodzących ze środowisk wykluczonych społecznie i będących w trudnej sytuacji życiowej.

W swoich przemówieniach zwrócili uwagę obecnych na sali gości na trudną sytuację prawników gruzińskich, których za obronę praw człowieka spotykają sankcje. Zarówno mecenas Shukvani, jak i mecenas Sikhuashvili byli ofiarami prześladowań władz gruzińskich.

Załączniki do pobrania

Zobacz także