Leszek Korczak ponownie dziekanem we Wrocławiu

17 września br. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Zgromadzenie dokonało wyboru organów Izby na X kadencję oraz delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Dziekanem Rady OIRP we Wrocławiu został ponownie wybrany Leszek Korczak. Ponadto uzyskał on mandat członka KRRP wybieranego bezpośrednio przez Izbę.

Wrocławską izbę na Krajowym Zjeździe w listopadzie br. reprezentować będzie 20 delegatów.

Zobacz także