List Prezesa KRRP do białoruskich prawników

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wystosował list do Krajowej Rady Adwokatur Republiki Białorusi, w którym deklaruje wsparcie w działaniach mających na celu ochronę praw jej członków. Wyraża w nim jednocześnie głębokie zaniepokojenie informacjami pochodzącymi od międzynarodowej społeczności prawników, które wskazują, iż z listy adwokatów uprawnionych do wykonywania zawodu skreślonych zostało co najmniej 19 adwokatów i adwokatek. Decyzja ta, według powyższych źródeł, miała być rezultatem podejmowania się obrony osób zatrzymanych podczas politycznych protestów na Białorusi.

Samorząd radców prawnych i jego członkowie przywiązują ogromną wagę do poszanowania praw człowieka, zasady praworządności oraz niezależności wykonywania zawodów prawniczych w Europie i na świecie. Obrona prawników, których prawa są naruszane, niezależnie od tego, gdzie wykonują oni zawód jest dla członków samorządu radcowskiego niezwykle istotna.

Pełna treść listu w 3 językach poniżej: List. Krajowa Rada Adwokatów Republiki Białorusi
Нацыянальны савет адвакатаў Рэспублікі Беларусь
Letter. Belarusian National Bar Association
 

 

 

Zobacz także